Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język francuski A2

Prowadzący: mgr Roman Nadzieja


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ francuski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.10.2021 18:30 - 20:00
2. środa 3.11.2021 18:30 - 20:00
3. środa 10.11.2021 18:30 - 20:00
4. środa 17.11.2021 18:30 - 20:00
5. środa 24.11.2021 18:30 - 20:00
6. środa 1.12.2021 18:30 - 20:00
7. środa 8.12.2021 18:30 - 20:00
8. środa 15.12.2021 18:30 - 20:00
9. środa 22.12.2021 18:30 - 20:00
10. środa 5.01.2022 18:30 - 20:00
11. środa 12.01.2022 18:30 - 20:00
12. środa 19.01.2022 18:30 - 20:00
13. środa 26.01.2022 18:30 - 20:00
14. środa 2.02.2022 18:30 - 20:00
15. środa 9.02.2022 18:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie kompetencji czytania, mówienia, słuchania i pisania na poziomie A2.

Tematyka kursu

Wyrażanie opinii, emocji, opis miejsc, osób, sytuacji, definiowanie, kompetencja cywilizacyjna.

Wyrażanie teraźniejszości, przyszłości i przeszłości.

Ćwiczenia z zakresu struktury języka (doskonalenie wymowy oraz stosowanie słownictwa i konstrukcji gramatycznych na poziomie A2).

Efekty uczenia się

Rozumienie materiałów językowych na poziomie A2.

Umiejętność wypowiadania się ustnie i pisemnie na poziomie A2.

Metody pracy

Ćwiczenia w zastosowaniu przedstawionego uprzednio materiału językowego.

Wykorzystane zostaną podczas zajęć głównie materiały autentyczne oraz wybrane elementy z podręczników do nauki języka.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test (FORMS)