Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język francuski- moje okno na świat. Kurs języka francuskiego dla poziomu A2 plus

Prowadzący: dr Joanna Górecka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ francuski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2023 18:30 - 20:00
2. środa 1.02.2023 18:30 - 20:00
3. środa 15.02.2023 18:30 - 20:00
4. środa 22.02.2023 18:30 - 20:00
5. środa 1.03.2023 18:30 - 20:00
6. środa 8.03.2023 18:30 - 20:00
7. środa 15.03.2023 18:30 - 20:00
8. środa 22.03.2023 18:30 - 20:00
9. środa 29.03.2023 18:30 - 20:00
10. środa 5.04.2023 18:30 - 20:00
11. środa 12.04.2023 18:30 - 20:00
12. środa 19.04.2023 18:30 - 20:00
13. środa 26.04.2023 18:30 - 20:00
14. środa 10.05.2023 18:30 - 20:00
15. środa 17.05.2023 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Kurs pozwoli uczestnikom doskonalić umiejętności komunikowania w większości sytuacji życia codziennego i wypowiadania się na tematy społeczne, podejmowane w przestrzeni publicznej.

Proponowane zagadnienia leksykalne i gramatyczne odpowiadają treściom kształcenia językowego na poziomie A2+/B1.

Każdy temat wprowadzany będzie na podstawie różnorodnych materiałów (opracowania dydaktyczne, dokumenty medialne, fragmenty tekstów literackich) i uzupełniony będzie o ćwiczenia gramatyczne i językowe.

Na każdych zajęciach uczestnicy będą zachęcani do zabierania głosu (krótkie wypowiedzi, dyskusje, prezentacje).

Tematyka kursu

Kurs pozwala doskonalić umiejętności komunikowania w większości sytuacji życia codziennego i wypowiadania się na tematy społeczne, podejmowane w przestrzeni publicznej.

Efekty uczenia się

  • słuchacz zna główne stacje radiowe i tytuły prasy francuskiej, belgijskiej, szwajcarskiej i kanadyjskiej;
  • słuchacz potrafi uczestniczyć w rozmowach dotyczących tematów codziennych, a także odnosić się do bieżących tematów społecznych;
  • słuchacz rozumie teksty prasowe dotyczące tematyki codziennej i społecznej, a także tematów bardziej wyspecjalizowanych, jeżeli leżą w centrum jego zainteresowań;
  • słuchacz rozumie krótkie audycje radiowe i telewizyjne, jeżeli dotyczą tematów codziennych;
  • słuchacz ogląda ze zrozumieniem fragmenty filmów w j. francuskim, jeżeli rozmowy dotyczą tematów codziennych;
  • słuchacz potrafi przedstawić dłuższą wypowiedź ustną argumentacyjną, by wyjaśnić problem, przedstawić swoje stanowisko, ustosunkować się do tematu, opowiedzieć wydarzenie;
  • słuchacz potrafi zredagować pisemną wypowiedź argumentacyjną i napisać list nieformalny;
  • słuchacz opanował wybrane zagadnienia gramatyczne ustalone dla poziomu A2+, w niektórych zakresach dla poziomu B1.

Metody pracy

ćwiczenia, praca w grupach, prezentacje.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

zaliczenie w formie testu pisemnego