Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język francuski od podstaw

Prowadzący: mgr Roman Nadzieja


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ francuski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 3.04.2023 16:45 - 18:45
2. wtorek 11.04.2023 16:45 - 18:45
3. poniedziałek 17.04.2023 16:45 - 18:45
4. poniedziałek 24.04.2023 16:45 - 18:45
5. wtorek 2.05.2023 16:45 - 18:45
6. poniedziałek 8.05.2023 16:45 - 18:45
7. poniedziałek 15.05.2023 16:45 - 18:45
8. poniedziałek 22.05.2023 16:45 - 18:45
9. poniedziałek 29.05.2023 16:45 - 18:45
10. poniedziałek 5.06.2023 16:45 - 18:45
11. piątek 9.06.2023 17:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwinięcie podstawowych umiejętności w czytaniu, mówieniu, słuchaniu i pisaniu w języku francuskim.

Tematyka kursu

Przedstawianie się i zwroty grzecznościowe.

Proste rozmowy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Ćwiczenia z zakresu struktury języka (wymowa oraz słownictwo i konstrukcje gramatyczne na poziomie początkującym).

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych, zna i stosuje podstawowe zasady wymowy.

Metody pracy

Ćwiczenia w zastosowaniu przedstawionego uprzednio materiału językowego.

Wykorzystane zostaną podczas zajęć głównie materiały autentyczne oraz wybrane elementy z podręczników do nauki języka.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test (FORMS)