Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język francuski od podstaw

Prowadzący: mgr Roman Nadzieja


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ francuski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 30.03.2022 18:45 - 20:15
2. środa 6.04.2022 18:45 - 20:15
3. środa 13.04.2022 18:45 - 20:15
4. środa 20.04.2022 18:45 - 20:15
5. środa 27.04.2022 18:45 - 20:15
6. środa 4.05.2022 18:45 - 20:15
7. środa 11.05.2022 18:45 - 20:15
8. środa 18.05.2022 18:45 - 20:15
9. środa 25.05.2022 18:45 - 20:15
10. środa 1.06.2022 18:45 - 20:15
11. środa 8.06.2022 18:45 - 20:15
12. środa 15.06.2022 18:45 - 20:15
13. środa 22.06.2022 18:45 - 20:15
14. środa 29.06.2022 18:45 - 20:15
15. środa 6.07.2022 18:45 - 20:15

Studium Językowe UAM
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwinięcie podstawowych umiejętności w czytaniu, mówieniu, słuchaniu i pisaniu w języku francuskim.

Tematyka kursu

Przedstawianie się i zwroty grzecznościowe.

Proste rozmowy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Ćwiczenia z zakresu struktury języka (wymowa oraz słownictwo i konstrukcje gramatyczne na poziomie początkującym).

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych, zna i stosuje podstawowe zasady wymowy.

Metody pracy

Ćwiczenia w zastosowaniu przedstawionego uprzednio materiału językowego.

Wykorzystane zostaną podczas zajęć głównie materiały autentyczne oraz wybrane elementy z podręczników do nauki języka.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test (FORMS)