Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język francuski od podstaw

Prowadzący: mgr Roman Nadzieja


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ francuski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 25.10.2021 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 8.11.2021 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 15.11.2021 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 22.11.2021 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 29.11.2021 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 6.12.2021 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 13.12.2021 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 20.12.2021 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 3.01.2022 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 10.01.2022 17:00 - 18:30
11. poniedziałek 17.01.2022 17:00 - 18:30
12. poniedziałek 24.01.2022 17:00 - 18:30
13. poniedziałek 31.01.2022 17:00 - 18:30
14. poniedziałek 7.02.2022 17:00 - 18:30
15. poniedziałek 14.02.2022 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwinięcie podstawowych umiejętności w czytaniu, mówieniu, słuchaniu i pisaniu w języku francuskim.

Tematyka kursu

Przedstawianie się i zwroty grzecznościowe.

Proste rozmowy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Ćwiczenia z zakresu struktury języka (wymowa oraz słownictwo i konstrukcje gramatyczne na poziomie początkującym).

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych, zna i stosuje podstawowe zasady wymowy.

Metody pracy

Ćwiczenia w zastosowaniu przedstawionego uprzednio materiału językowego.

Wykorzystane zostaną podczas zajęć głównie materiały autentyczne oraz wybrane elementy z podręczników do nauki języka.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test (FORMS)