Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język francuski od podstaw- kontynuacja

Prowadzący: mgr Roman Nadzieja


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ francuski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.10.2021 17:00 - 18:30
2. środa 3.11.2021 17:00 - 18:30
3. środa 10.11.2021 17:00 - 18:30
4. środa 17.11.2021 17:00 - 18:30
5. środa 24.11.2021 17:00 - 18:30
6. środa 1.12.2021 17:00 - 18:30
7. środa 8.12.2021 17:00 - 18:30
8. środa 15.12.2021 17:00 - 18:30
9. środa 22.12.2021 17:00 - 18:30
10. środa 5.01.2022 17:00 - 18:30
11. środa 12.01.2022 17:00 - 18:30
12. środa 19.01.2022 17:00 - 18:30
13. środa 26.01.2022 17:00 - 18:30
14. środa 2.02.2022 17:00 - 18:30
15. środa 9.02.2022 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwinięcie podstawowych umiejętności w czytaniu, mówieniu, słuchaniu i pisaniu w języku francuskim.

Tematyka kursu

Przedstawianie się i zwroty grzecznościowe.

Proste rozmowy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Ćwiczenia z zakresu struktury języka (wymowa oraz słownictwo i konstrukcje gramatyczne na poziomie początkującym).

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych, zna i stosuje podstawowe zasady wymowy.

Metody pracy

Ćwiczenia w zastosowaniu przedstawionego uprzednio materiału językowego.

Wykorzystane zostaną podczas zajęć głównie materiały autentyczne oraz wybrane elementy z podręczników do nauki języka.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test (FORMS)