Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język francuski od podstaw- kontynuacja po 30 godz. nauki

Prowadzący: mgr Beata Nadzieja


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: francuski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.10.2023 18:30 - 20:00
2. wtorek 31.10.2023 18:30 - 20:00
3. wtorek 7.11.2023 18:30 - 20:00
4. wtorek 14.11.2023 18:30 - 20:00
5. wtorek 21.11.2023 18:30 - 20:00
6. wtorek 28.11.2023 18:30 - 20:00
7. wtorek 5.12.2023 18:30 - 20:00
8. wtorek 12.12.2023 18:30 - 20:00
9. wtorek 19.12.2023 18:30 - 20:00
10. wtorek 2.01.2024 18:30 - 20:00
11. wtorek 9.01.2024 18:30 - 20:00
12. wtorek 16.01.2024 18:30 - 20:00
13. wtorek 23.01.2024 18:30 - 20:00
14. wtorek 30.01.2024 18:30 - 20:00
15. wtorek 6.02.2024 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwinięcie podstawowych umiejętności w czytaniu, mówieniu, słuchaniu i pisaniu w języku francuskim.

Tematyka kursu

Proste rozmowy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Ćwiczenia z zakresu struktury języka (wymowa oraz słownictwo i konstrukcje gramatyczne na poziomie początkującym).

Tematyka zajęć wynika z wybranego podręcznika (Vite et bien 1) zgodnie z jego układem.

 Efekty uczenia się

Uczestnik:

- rozróżnia pojedyncze słowa oraz krótkie, proste zdania w tekstach audio na poziomie A1.

- odpowiada na proste pytania sprawdzające rozumienie tekstu audio na poziomie A1.

- odpowiada na pytania do tekstu czytanego na poziomie A1.

- wyszukuje niezbędne informacje w tekście czytanym na poziomie A1.

- umie zredagować krótki tekst, np. e-mail, notatkę, itp.

- zna i stosuje struktury gramatyczne na poziomie A1.

- potrafi opowiadać o życiu codziennym.

Metody pracy

  • Słuchanie krótkich tekstów audio.
  • Czytanie krótkich tekstów narracyjnych i opisowych.
  • Uzupełnianie luk w odniesieniu do tekstu przeczytanego lub wysłuchanego.
  • Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu.
  • Wyszukiwanie brakujących informacji w tekście.
  • Konstruowanie krótkich wypowiedzi pisemnych z zakresu tematów dotyczących życia codziennego.
  • Rozwiązywanie ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów