Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język hebrajski współczesny- poziom podstawowy

Prowadzący: dr Sebastian Kubicki


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 310,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ hebrajski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 3.04.2023 16:30 - 18:00
2. poniedziałek 17.04.2023 16:30 - 18:00
3. poniedziałek 24.04.2023 16:30 - 18:00
4. poniedziałek 8.05.2023 16:30 - 18:00
5. poniedziałek 15.05.2023 16:30 - 18:00
6. poniedziałek 22.05.2023 16:30 - 18:00
7. poniedziałek 29.05.2023 16:30 - 18:00
8. poniedziałek 5.06.2023 16:30 - 18:00
9. poniedziałek 12.06.2023 16:30 - 18:00
10. poniedziałek 19.06.2023 16:30 - 18:00
11. poniedziałek 26.06.2023 16:30 - 18:00
12. poniedziałek 3.07.2023 16:30 - 18:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Poznanie podstaw języka hebrajskiego w zakresie komunikacji werbalnej. Poznanie liter i pisowni hebrajskiej.

Tematyka kursu

Uczestnicy kursu języka hebrajskiego zapoznają się z podstawowymi regułami współczesnej hebrajszczyzny, w tym z pisownią i alfabetem hebrajskim. Podczas zajęć nauczą się też niektórych zwrotów językowych, używanych na co dzień, jak i nabędą umiejętność czytania prostych tekstów hebrajskich.

Efekty uczenia się

Słuchacz potrafi ułożyć proste wypowiedzi w języku hebrajskim. Potrafi także przeczytać prosty tekst po hebrajsku.

Metody pracy

Nauka języka przy użyciu nagrań, książki do hebrajskiego, a także materiały własne. Większy nacisk położony na mówienie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.