Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język hebrajski współczesny- poziom podstawowy

Prowadzący: dr Sebastian Kubicki


Liczba godzin: 60


Cena kursu: 720,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ hebrajski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2023 16:30 - 18:00
2. czwartek 26.01.2023 16:30 - 18:00
3. wtorek 31.01.2023 16:30 - 18:00
4. czwartek 2.02.2023 16:30 - 18:00
5. wtorek 28.02.2023 16:30 - 18:00
6. czwartek 2.03.2023 16:30 - 18:00
7. wtorek 7.03.2023 16:30 - 18:00
8. czwartek 9.03.2023 16:30 - 18:00
9. wtorek 14.03.2023 16:30 - 18:00
10. czwartek 16.03.2023 16:30 - 18:00
11. wtorek 21.03.2023 16:30 - 18:00
12. czwartek 23.03.2023 16:30 - 18:00
13. wtorek 28.03.2023 16:30 - 18:00
14. czwartek 30.03.2023 16:30 - 18:00
15. wtorek 4.04.2023 16:30 - 18:00
16. czwartek 6.04.2023 16:30 - 18:00
17. wtorek 11.04.2023 16:30 - 18:00
18. czwartek 13.04.2023 16:30 - 18:00
19. czwartek 20.04.2023 16:30 - 18:00
20. wtorek 25.04.2023 16:30 - 18:00
21. czwartek 27.04.2023 16:30 - 18:00
22. czwartek 4.05.2023 16:30 - 18:00
23. wtorek 9.05.2023 16:30 - 18:00
24. czwartek 11.05.2023 16:30 - 18:00
25. wtorek 16.05.2023 16:30 - 18:00
26. czwartek 18.05.2023 16:30 - 18:00
27. wtorek 23.05.2023 16:30 - 18:00
28. czwartek 25.05.2023 16:30 - 18:00
29. wtorek 30.05.2023 16:30 - 18:00
30. czwartek 1.06.2023 16:30 - 18:00

Katedra Studiów Azjatyckich
al. Niepodległości 24; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Poznanie podstaw języka hebrajskiego w zakresie komunikacji werbalnej. Poznanie liter i pisowni hebrajskiej.

Tematyka kursu

Język hebrajski współczesny.

Efekty uczenia się

Słuchacz potrafi ułożyć proste wypowiedzi w języku hebrajskim. Potrafi także przeczytać prosty tekst po hebrajsku.

Metody pracy

Nauka języka przy użyciu nagrań, książki do hebrajskiego, a także materiały własne. Większy nacisk położony na mówienie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (36h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.