Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język hebrajski współczesny- poziom podstawowy (kontynuacja)

Prowadzący: dr Sebastian Kubicki


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ hebrajski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.10.2023 16:30 - 18:00
2. poniedziałek 30.10.2023 16:30 - 18:00
3. poniedziałek 6.11.2023 16:30 - 18:00
4. poniedziałek 13.11.2023 16:30 - 18:00
5. poniedziałek 20.11.2023 16:30 - 18:00
6. poniedziałek 27.11.2023 16:30 - 18:00
7. poniedziałek 4.12.2023 16:30 - 18:00
8. poniedziałek 11.12.2023 16:30 - 18:00
9. poniedziałek 18.12.2023 16:30 - 18:00
10. poniedziałek 8.01.2024 16:30 - 18:00
11. poniedziałek 15.01.2024 16:30 - 18:00
12. poniedziałek 22.01.2024 16:30 - 18:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Poznanie podstawowych zwrotów współczesnej hebrajszczyzny używanej na co dzień w Izraelu, jak i nauka pisania liter hebrajskich (część 2).

Tematyka kursu

Nauka współczesnego języka hebrajskiego, zwłaszcza w zakresie kompetencji komunikacyjnych, ale także praktyka czytania i pisania prostych tekstów hebrajskich.

Efekty uczenia się

Słuchacz potrafi ułożyć proste wypowiedzi w języku hebrajskim. Potrafi także przeczytać prosty tekst po hebrajsku, jak i napisać go hebrajskim pismem kursywnym.

Metody pracy

Nauka języka przy użyciu nagrań, książki do hebrajskiego, a także materiały własne. Większy nacisk położony na mówienie. UWAGA: w zajęciach mogą też wziąć udział osoby, które znają alfabet hebrajski (pismo kursywne nie jest wymagane), a które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji kursu.  


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów