Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Język hiszpański A1.2- kontynuacja

Prowadzący: mgr Monika Wojtysiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 20.12.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 2.03.2022 19:15 - 20:45
2. środa 9.03.2022 19:15 - 20:45
3. środa 16.03.2022 19:15 - 20:45
4. środa 23.03.2022 19:15 - 20:45
5. środa 30.03.2022 19:15 - 20:45
6. środa 6.04.2022 19:15 - 20:45
7. środa 13.04.2022 19:15 - 20:45
8. środa 20.04.2022 19:15 - 20:45
9. środa 27.04.2022 19:15 - 20:45
10. środa 11.05.2022 19:15 - 20:45
11. środa 18.05.2022 19:15 - 20:45
12. środa 25.05.2022 19:15 - 20:45
13. środa 1.06.2022 19:15 - 20:45
14. środa 8.06.2022 19:15 - 20:45
15. środa 15.06.2022 19:15 - 20:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie podstawowym A1.2

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1.2

Utrwalenie kompetencji leksykalno-gramatycznej z poziomu A1.1

Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami kulturowymi obszaru hiszpańskojęzycznego.

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

- opowiadanie o codziennych czynnościach;

- zamawianie jedzenia i napojów w restauracji;

- opis potraw;

- opis miejsca zamieszkania;

- pytanie o drogę i wskazywanie drogi innym;

- mówienie o swoich umiejętnościach;

- opowiadanie o swoich doświadczeniach z przeszłości;

- podstawowe informacje o zróżnicowaniu kulturowym Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

 ASPEKTY JĘZYKOWE:

- wybrane czasowniki nieregularne związane z codziennymi czynnościami;

-  wyrażanie częstotliwości;

- czasowniki poner i traer;

- dopełnienie bliższe (Complemento Directo lo, la, los, las)

- przyimki miejsca;

- czas przeszły złożony Pretérito Perfecto.

 ASPEKTY KULTUROWE:

- wybrane zagadnienia kulturowe Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej (m.in. różnorodność kulturowa, wybrane święta);

-  zachowania, interakcje międzyludzkie.

Efekty uczenia się

Uczestnik/-czka po zakończeniu kursu:

- potrafi wypowiedzieć się na tematy związane z życiem codziennym, ze swoimi umiejętnościami, zamówić danie w restauracji, opisać swoje miejsce zamieszkania oraz opowiedzieć o swoich doświadczeniach w czasie przeszłym Pretérito Perfecto

- rozumie wypowiedzi ustne oraz teksty na poziomie A1.2

- potrafi zredagować krótki tekst o sobie, swoim otoczeniu

- stosuje poprawnie i adekwatnie do sytuacji struktury gramatyczne oraz leksykalne na poziomie A1.2

- jest świadomy/-a różnorodności kulturowej obszaru hiszpańskojęzycznego.

Metody pracy

Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną. Uczestnicy będą pracować głównie w parach lub małych grupach, po zaprezentowaniu materiału leksykalno-gramatycznego. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk będzie położony na praktyczne aspekty języka i przykłady z życia. Na zajęciach Słuchacze będą utrwalać omawiany materiał. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb oraz preferencji Uczestników.

 Podczas kursu będziemy korzystać z kolejnych rozdziałów zakupionego już podręcznika podręcznika Aula Internacional 1 Nueva Edición (rozdziały 6-9), Wydawnictwo Difusión/LektorKlett. Podręcznik z ćwiczeniami w jednym tomie.

 Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem programu Zoom, który należy pobrać przed pierwszym spotkaniem. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji.

Uczestnicy są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.

 W razie pytań, zapraszam do kontaktu (monika.wojtysiak@amu.edu.pl).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny.