Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język hiszpański A1-A2. Me gusta hablar

Prowadzący: mgr Katarzyna Kieszkowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2023 16:30 - 18:00
2. środa 1.02.2023 16:30 - 18:00
3. środa 8.02.2023 16:30 - 18:00
4. środa 15.02.2023 16:30 - 18:00
5. środa 1.03.2023 16:30 - 18:00
6. środa 8.03.2023 16:30 - 18:00
7. środa 15.03.2023 16:30 - 18:00
8. środa 22.03.2023 16:30 - 18:00
9. środa 29.03.2023 16:30 - 18:00
10. środa 5.04.2023 16:30 - 18:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 Celem kursu jest wykształcenie sprawności językowych: mówienie, czytanie, pisanie krótkich form, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego  w sposób zintegrowany, ukierunkowany na kształtowanie/rozwijanie komunikatywności na poziomie A1/A2. Kurs skierowany jest do osób, które znają  język hiszpański w stopniu podstawowym i komunikują się stosując proste frazy.

Tematyka kursu

Na kursie poruszane będą zagadnienia, słownictwo, struktury gramatyczne potrzebne do komunikowania się w bieżących sprawach życia codziennego (struktury umożliwiające komunikowanie się podczas dokonywania zakupów, transportu, tematyka związana ze zdrowiem i zdrowym stylem życia). Słuchacze, stosując czasy przeszłe, będą dzielili się swoimi doświadczeniami z przeszłości; z wakacji, podróży etc. Dodatkowo słuchacze zapoznają się z różnymi wariantami wymowy w języku hiszpańskim (Hiszpania, Ameryka Łacińska).  Formułowane wypowiedzi będą w czasie teraźniejszym i przeszłym. Ćwiczone będą formy odmiany czasowników regularnych i nieregularnych oraz formy trybu rozkazującego.

Efekty uczenia się

 Słuchacze po ukończonym kursie znają słownictwo, wyrażenia, struktury gramatyczne niezbędne w codziennym funkcjonowaniu w środowisku hispanojęzycznym. Rozumieją  teksty pisane i słuchane o strukturze bardziej złożonej. Słuchacze potrafią samodzielnie sformułować  komunikaty ustne i pisemne, stosując struktury odpowiednie dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Słuchacze będą gotowi wyrażać swoje emocje używając bardziej złożonych struktur oraz wyrażać swoje przeszłe doświadczenia, oraz  plany na przyszłość. Będą umieć składać propozycje, akceptować je i odrzucać. Będą wyrażali nakazy, zalecenia i porady.

Metody pracy

Praca na platformie Teams, prezentacja materiałów własnych, wykorzystanie wybranych zagadnień z podręcznika Descubre, materiałów audio, audio-video, materiałów autentycznych, plików Word, ćwiczeń interaktywnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test końcowy