Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język hiszpański A2.2 (kontynuacja)

Prowadzący: mgr Monika Wojtysiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 1.03.2023 19:15 - 20:45
2. środa 8.03.2023 19:15 - 20:45
3. środa 15.03.2023 19:15 - 20:45
4. środa 22.03.2023 19:15 - 20:45
5. środa 29.03.2023 19:15 - 20:45
6. środa 5.04.2023 19:15 - 20:45
7. środa 12.04.2023 19:15 - 20:45
8. środa 19.04.2023 19:15 - 20:45
9. środa 26.04.2023 19:15 - 20:45
10. środa 10.05.2023 19:15 - 20:45
11. środa 17.05.2023 19:15 - 20:45
12. środa 24.05.2023 19:15 - 20:45
13. środa 31.05.2023 19:15 - 20:45
14. środa 7.06.2023 19:15 - 20:45
15. środa 14.06.2023 19:15 - 20:45

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie podstawowym A2.2;

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A2.2;

Utrwalenie kompetencji leksykalno-gramatycznej z poziomu A2;

Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami kulturowymi obszaru hiszpańskojęzycznego.

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

- wyrażanie zgody oraz niezgody;

- porównanie różnych aspektów przeszłości i teraźniejszości;

- opowiadanie o zwyczajach w przeszłości;

- opowiadanie historii w czasie przeszłym;

- udzielanie porad i pozwolenia;

- zapraszanie, umawianie się, oferowanie pomocy,

- usprawiedliwianie się;

- wyrażanie planów;

 ASPEKTY JĘZYKOWE:

- peryfraza estar+gerundio;

- zaimki dopełnienia dalszego (Complemento Indirecto me, te, le, nos, os, les)

- czas przeszły Pretérito Imperfecto;

- różnice między czasami przeszłymi Pretérito Perfecto Simple (Pretérito Indefinido)   Pretérito Imperfecto ;

- tryb rozkazujący;

- peryfraza hay que, tener que, soler+bezokolicznik;

- peryfrazy służące do wyrażania planów i zamiarów pensar, ir a + bezokolicznik

 ASPEKTY KULTUROWE:

- istotne wydarzenia historyczne w krajach hiszpańskojęzycznych;

- szok kulturowy;

- wybrane zagadnienia kulturowe Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej (m.in. różnorodność kulturowa, wybrane święta);

- podstawowe informacje o zróżnicowaniu kulturowym Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

Efekty uczenia się

Uczestnik(-czka) po zakończeniu kursu:

- potrafi zastosować zwroty, aby wyrazić zgodę/niezgodę; opowiedzieć krótką historię w czasie przeszłym; porównać przeszłość oraz teraźniejszość za pomocą odpowiednich czasów przeszłych; udzielić rad oraz pozwolenia; zaoferować pomoc; zaprosić/ zaproponować wspólne spędzenie czasu; wyrazić plany na przyszłość;    

- rozumie wypowiedzi ustne oraz teksty na poziomie A2.2;

- potrafi zredagować krótki tekst przedstawiający historię w czasie przeszłym;

- stosuje poprawnie i adekwatnie do sytuacji struktury gramatyczne oraz leksykalne na poziomie A2.2;

- jest świadomy(-a) różnorodności kulturowej obszaru hiszpańskojęzycznego.

 

Metody pracy

Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną. Uczestnicy będą pracować głównie w parach lub małych grupach, po zaprezentowaniu materiału leksykalno-gramatycznego. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych, jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk będzie położony na praktyczne aspekty języka i przykłady z życia. Na zajęciach słuchacze będą utrwalać omawiany materiał. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb oraz preferencji uczestników.

 Podczas kursu będziemy korzystać z podręcznika i zeszytu ćwiczeń Bitácora 2 Nueva Edición (kolejne rozdziały, 5-9) Wydawnictwo Difusión.  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń stanowią dwa osobne tomy.

 Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem programu Zoom, który należy pobrać przed pierwszym spotkaniem. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji.

Uczestnicy są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.

 W razie pytań, zapraszam do kontaktu (monika.wojtysiak@amu.edu.pl).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny.