Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język hiszpański dla początkujących (A1)

Prowadzący: dr Ewelina Poniedziałek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 1.04.2022 18:30 - 20:00
2. piątek 8.04.2022 18:30 - 20:00
3. piątek 15.04.2022 18:30 - 20:00
4. piątek 22.04.2022 18:30 - 20:00
5. piątek 29.04.2022 18:30 - 20:00
6. piątek 6.05.2022 18:30 - 20:00
7. piątek 13.05.2022 18:30 - 20:00
8. piątek 20.05.2022 18:30 - 20:00
9. piątek 27.05.2022 18:30 - 20:00
10. piątek 3.06.2022 18:30 - 20:00

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przyswojenie podstawowych wiadomości z języka hiszpańskiego, pomagających poradzić sobie w niezbyt skomplikowanych codziennych sytuacjach. Kurs przydatny dla osób wybierających się na wakacje do Hiszpanii lub innego kraju hispanojęzycznego oraz dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z językiem hiszpańskim.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje podstawowe zwroty pomagające w codziennej komunikacji, przedstawianie siebie i innych, pytanie o drogę, prosty dialog w hotelu, liczebniki, robienie zakupów, zamawianie w restauracji, produkty żywnościowe, podstawowe komunikaty, obsługę bankomatu.

Efekty uczenia się

Absolwent kursu używa komunikatów odnoszących się do codziennych spraw lub typowych sytuacji językowych: Potrafi przedstawić siebie i inne osoby, zapytać i podać podstawowe informacje o swoim miejscu zamieszkania, o tym co posiada oraz o osobach, które zna. Potrafi porozumiewać się w podstawowym zakresie z rozmówcą, jeśli rozmówca mówi powoli i jest skłonny do pomocy, np. pytając o drogę, robiąc zakupy, zamawiając w restauracji. Rozumie bardzo krótkie proste teksty informacyjne, zwłaszcza jeśli towarzyszą im wizualne materiały pomocnicze. Potrafi napisać bardzo krótki i prosty tekst, wypełnić formularz np. z danymi osobowymi (np. w hotelu).

Metody pracy

Nauka na lekcji w oparciu o materiały przygotowane przez prowadzącego; materiały audiowizualne; konwersacje na lekcji; dodatkowe zadania i materiały audiowizualne do samodzielnego poszerzania kompetencji językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny