Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język hiszpański dla początkujących (A1)

Prowadzący: dr Ewelina Poniedziałek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 16.03.2018 17:00 - 18:30
2. piątek 23.03.2018 17:00 - 18:30
3. piątek 6.04.2018 17:00 - 18:30
4. piątek 13.04.2018 17:00 - 18:30
5. piątek 20.04.2018 17:00 - 18:30
6. piątek 27.04.2018 17:00 - 18:30
7. piątek 11.05.2018 17:00 - 18:30
8. piątek 18.05.2018 17:00 - 18:30
9. piątek 25.05.2018 17:00 - 18:30
10. piątek 8.06.2018 17:00 - 19:00
11. piątek 15.06.2018 17:00 - 19:00
12. piątek 22.06.2018 17:00 - 19:00
13. piątek 29.06.2018 17:00 - 18:30
14. piątek 6.07.2018 17:00 - 18:30

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przyswojenie podstawowych wiadomości z języka hiszpańskiego, pomagających poradzić sobie w niezbyt skomplikowanych codziennych sytuacjach. Kurs przydatny dla osób wybierających się na wakacje do Hiszpanii lub innego kraju hispanojęzycznego oraz dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z językiem hiszpańskim.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje podstawowe zwroty pomagające w codziennej komunikacji, przedstawianie siebie i innych, pytanie o drogę, prosty dialog w hotelu, liczebniki, robienie zakupów, zamawianie w restauracji, produkty żywnościowe, podstawowe komunikaty, obsługę bankomatu.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu używa komunikatów odnoszących się do codziennych spraw lub typowych sytuacji językowych: Potrafi przedstawić siebie i inne osoby, zapytać i podać podstawowe informacje o swoim miejscu zamieszkania, o tym co posiada oraz o osobach, które zna. Potrafi porozumiewać się w podstawowym zakresie z rozmówcą, jeśli rozmówca mówi powoli i jest skłonny do pomocy, np. pytając o drogę, robiąc zakupy, zamawiając w restauracji. Rozumie bardzo krótkie proste teksty informacyjne, zwłaszcza jeśli towarzyszą im wizualne materiały pomocnicze. Potrafi napisać bardzo krótki i prosty tekst, wypełnić formularz np. z danymi osobowymi (np. w hotelu).

Metody pracy

Nauka na lekcji w oparciu o materiały przygotowane przez prowadzącego; materiały audiowizualne; konwersacje na lekcji; dodatkowe zadania i materiały audiowizualne do samodzielnego poszerzania kompetencji językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny