Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język hiszpański dla początkujących (A1)

Prowadzący: dr Ewelina Poniedziałek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 16.03.2018 17:00 - 18:30
2. piątek 23.03.2018 17:00 - 18:30
3. piątek 6.04.2018 17:00 - 18:30
4. piątek 13.04.2018 17:00 - 18:30
5. piątek 20.04.2018 17:00 - 18:30
6. piątek 27.04.2018 17:00 - 18:30
7. piątek 11.05.2018 17:00 - 18:30
8. piątek 18.05.2018 17:00 - 18:30
9. piątek 25.05.2018 17:00 - 18:30
10. piątek 1.06.2018 17:00 - 18:30
11. piątek 8.06.2018 17:00 - 18:30
12. piątek 15.06.2018 17:00 - 18:30
13. piątek 22.06.2018 17:00 - 18:30
14. piątek 29.06.2018 17:00 - 18:30
15. piątek 6.07.2018 17:00 - 18:30

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przyswojenie podstawowych wiadomości z języka hiszpańskiego, pomagających poradzić sobie w niezbyt skomplikowanych codziennych sytuacjach. Kurs przydatny dla osób wybierających się na wakacje do Hiszpanii lub innego kraju hispanojęzycznego oraz dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z językiem hiszpańskim.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje podstawowe zwroty pomagające w codziennej komunikacji, przedstawianie siebie i innych, pytanie o drogę, prosty dialog w hotelu, liczebniki, robienie zakupów, zamawianie w restauracji, produkty żywnościowe, podstawowe komunikaty, obsługę bankomatu.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu używa komunikatów odnoszących się do codziennych spraw lub typowych sytuacji językowych: Potrafi przedstawić siebie i inne osoby, zapytać i podać podstawowe informacje o swoim miejscu zamieszkania, o tym co posiada oraz o osobach, które zna. Potrafi porozumiewać się w podstawowym zakresie z rozmówcą, jeśli rozmówca mówi powoli i jest skłonny do pomocy, np. pytając o drogę, robiąc zakupy, zamawiając w restauracji. Rozumie bardzo krótkie proste teksty informacyjne, zwłaszcza jeśli towarzyszą im wizualne materiały pomocnicze. Potrafi napisać bardzo krótki i prosty tekst, wypełnić formularz np. z danymi osobowymi (np. w hotelu).

Metody pracy

Nauka na lekcji w oparciu o materiały przygotowane przez prowadzącego; materiały audiowizualne; konwersacje na lekcji; dodatkowe zadania i materiały audiowizualne do samodzielnego poszerzania kompetencji językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów