Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język hiszpański dla średniozaawansowanych (B2)

Prowadzący: dr Raul Fernández Jódar


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 28.01.2017 9:45 - 11:15
2. sobota 4.02.2017 9:45 - 11:15
3. sobota 11.02.2017 9:45 - 11:15
4. sobota 18.02.2017 9:45 - 11:15
5. sobota 25.02.2017 9:45 - 11:15
6. sobota 4.03.2017 9:45 - 11:15
7. sobota 11.03.2017 9:45 - 11:15
8. sobota 18.03.2017 9:45 - 11:15
9. sobota 25.03.2017 9:45 - 11:15
10. sobota 1.04.2017 9:45 - 11:15
11. sobota 8.04.2017 9:45 - 11:15
12. sobota 22.04.2017 9:45 - 11:15
13. sobota 29.04.2017 9:45 - 11:15
14. sobota 6.05.2017 9:45 - 11:15
15. sobota 13.05.2017 9:45 - 11:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przekazanie elementów wiedzy, która umożliwi przygotowanie do osiągnięcia poziomu B2 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Tematyka kursu

Nauka praktyczna języka hiszpańskiego. W trakcie zajęć słuchacze poszerzą znajomość gramatyki języka hiszpańskiego i rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne poprzez ćwiczenia praktyczne z mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem. Uczeń osiągnie poziom pozwalający mu na porozumiewanie się w języku hiszpańskim w sposób płynny i naturalny, a także zrozumiały dla wszystkich rozmówców. Dzięki temu uda mu się ominąć problemy mogące pojawiać się w sferze zawodowej lub podczas podróży.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia uczeń formułuje przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z osobistymi, społecznymi i codziennymi problemami; porozumiewa się na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka; potrafi brać czynny udział w dyskusjach, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów, albo podając argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań; potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi, wykłady i rozmowy.

Metody pracy

ćwiczenia praktyczne rozwijające różnorakie umiejętności językowe: mówienie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.