Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język hiszpański dla średniozaawansowanych (B2 plus)

Prowadzący: dr Raul Fernández Jódar


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 14.10.2017 11:30 - 13:45
2. sobota 21.10.2017 11:30 - 13:45
3. sobota 28.10.2017 11:30 - 13:45
4. sobota 18.11.2017 11:30 - 13:45
5. sobota 2.12.2017 11:30 - 13:45
6. sobota 9.12.2017 11:30 - 13:45
7. sobota 16.12.2017 11:30 - 13:45
8. sobota 13.01.2018 11:30 - 13:45
9. sobota 20.01.2018 11:30 - 13:45
10. sobota 27.01.2018 11:30 - 13:45

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przekazanie wiedzy, która umożliwi osiągnięcie poziomu B2+ według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Tematyka kursu

Nauka praktyczna języka hiszpańskiego. W trakcie zajęć słuchacze poszerzą znajomość gramatyki języka hiszpańskiego i rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne poprzez ćwiczenia praktyczne z mówienia, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem. Osiągną poziom pozwalający im na porozumiewanie się w języku hiszpańskim w sposób płynny i naturalny, a także zrozumiały dla innych rozmówców. Dzięki temu uda im się wyeliminować problemy mogące pojawiać się w sferze zawodowej lub podczas podróży. Na tym kursie tematy dotyczyć będą pracy, edukacji, środków masowego przekazu, reklamy, środowiska naturalnego oraz polityki.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia uczeń formułuje przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z osobistymi, społecznymi i codziennymi problemami; porozumiewa się na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka; potrafi brać czynny udział w dyskusjach, przedstawiając swoje zdanie na dany temat i broniąc swoich poglądów, albo podając argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań; potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi  i rozmowy.

Metody pracy

ćwiczenia praktyczne rozwijające różnorakie umiejętności językowe: mówienie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemny i ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów