Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język hiszpański dla zaawansowanych (C1)

Prowadzący: dr Raul Fernández Jódar


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 28.01.2017 11:30 - 13:00
2. sobota 4.02.2017 11:30 - 13:00
3. sobota 11.02.2017 11:30 - 13:00
4. sobota 18.02.2017 11:30 - 13:00
5. sobota 25.02.2017 11:30 - 13:00
6. sobota 4.03.2017 11:30 - 13:00
7. sobota 11.03.2017 11:30 - 13:00
8. sobota 18.03.2017 11:30 - 13:00
9. sobota 25.03.2017 11:30 - 13:00
10. sobota 1.04.2017 11:30 - 13:00
11. sobota 8.04.2017 11:30 - 13:00
12. sobota 22.04.2017 11:30 - 13:00
13. sobota 29.04.2017 11:30 - 13:00
14. sobota 6.05.2017 11:30 - 13:00
15. sobota 13.05.2017 11:30 - 13:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przekazanie elementów wiedzy, która umożliwi przygotowanie do osiągnięcia poziomu C1, według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Tematyka kursu

Nauka języka hiszpańskiego. W trakcie zajęć słuchacze poszerzą znajomość gramatyki języka hiszpańskiego i rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne poprzez ćwiczenia praktyczne z mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem. Dzięki temu uczeń osiągnie poziom pozwalający mu na rozumienie obszernych, trudniejszych tekstów i rozpoznanie w nich ukrytych znaczeń. Będzie potrafił wyrażać się w języku hiszpańskim w sposób płynny i spontaniczny bez potrzeby zastanawiania się nad doborem odpowiednich sformułowań i wyrażeń. Będzie potrafił używać języka hiszpańskiego w sposób efektywny i adekwatny dla celów komunikacji społecznej, akademickiej i zawodowej, tworząc wypowiedzi jasne, poprawne gramatycznie, charakteryzujące się złożonością tematów.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia uczeń wykonuje szczegółowe opisy i tworzy prezentacje na tematy złożone, łącząc je z innymi tematami. Rozwija konkretne myśli i potrafi formułować końcowe wnioski. Wypowiada się w sposób płynny i spontaniczny, bez widocznego wysiłku. Posługuje się szerokimi zasobami leksykalnymi, co pozwala na łatwe zastąpienie ewentualnych braków poprzez sporadyczne stosowanie sformułowań opisowych. Nadąża bez trudności za wypowiedziami ustnymi na tematy złożone i abstrakcyjne, które wykraczają poza indywidualną specjalizację, rozumie szeroki zakres trudniejszych, dłuższych tekstów, w tym również artykułów specjalistycznych,  dostrzegając także znaczenia ukryte, nie wyrażone bezpośrednio.

Metody pracy

ćwiczenia praktyczne, które rozwijają różnorakie umiejętności językowe.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.