Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język hiszpański nie od podstaw

Prowadzący: mgr Katarzyna Kieszkowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 405,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.10.2023 16:45 - 18:15
2. środa 8.11.2023 16:45 - 18:15
3. środa 15.11.2023 16:45 - 18:15
4. środa 22.11.2023 16:45 - 18:15
5. środa 29.11.2023 16:45 - 18:15
6. środa 6.12.2023 16:45 - 18:15
7. środa 13.12.2023 16:45 - 18:15
8. środa 20.12.2023 16:45 - 18:15
9. środa 3.01.2024 16:45 - 18:15
10. środa 10.01.2024 16:45 - 18:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie sprawności językowych: mówienie, czytanie, pisanie krótkich form, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego  w sposób zintegrowany, ukierunkowany na kształtowanie/rozwijanie komunikatywności na poziomie A1. Kurs skierowany jest do osób, które zetknęły się z językiem hiszpańskim w stopniu podstawowym.

Tematyka kursu

 Słuchacze po ukończonym kursie znają słownictwo, struktury gramatyczne niezbędne w codziennym funkcjonowaniu w środowisku hispanojęzycznym.  Wiedzą, jak formułować pytania dotyczące najpotrzebniejszych kwestii życia codziennego i odpowiadać na nie. Rozumieją krótkie teksty pisane i słuchane o prostej strukturze z zastosowaniem poznanego słownictwa. Słuchacze potrafią samodzielnie sformułować proste  komunikaty ustne i pisemne.

Efekty uczenia się

Na kursie poruszane będą zagadnienia; słownictwo, struktury gramatyczne potrzebne do komunikowania się w typowych sytuacjach codziennych dotyczących rutyny dnia, czasu wolnego,  miejsca zamieszkania, miasta, otoczenia, pracy, środków transportu, zwyczajów żywieniowych, zamawiania posiłku.  Ponadto słuchacze zapoznają się z różnymi wariantami wymowy w języku hiszpańskim (Hiszpania, Ameryka Łacińska).  Słuchacze poznają paradygmat odmiany czasowników regularnych, podstawowych nieregularnych oraz zwrotnych w czasie teraźniejszym.

Metody pracy

Praca na platformie Teams, prezentacja materiałów własnych, wykorzystanie wybranych zagadnień z podręcznika Descubre 1, materiałów audio, audio-video, materiałów autentycznych, plików words, ćwiczeń interaktywnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów