Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język hiszpański od podstaw

Prowadzący: mgr Katarzyna Kieszkowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 5.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 12.04.2023 16:30 - 18:00
2. środa 19.04.2023 16:30 - 18:00
3. środa 26.04.2023 16:30 - 18:00
4. środa 10.05.2023 16:30 - 18:00
5. środa 17.05.2023 16:30 - 18:00
6. środa 24.05.2023 16:30 - 18:00
7. środa 31.05.2023 16:30 - 18:00
8. środa 7.06.2023 16:30 - 18:00
9. środa 14.06.2023 16:30 - 18:00
10. środa 21.06.2023 16:30 - 18:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie sprawności językowych: mówienie, czytanie, pisanie krótkich form, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego  w sposób zintegrowany, ukierunkowany na kształtowanie/rozwijanie komunikatywności na poziomie A1. Kurs skierowany jest do osób, które nie zetknęły się jeszcze z językiem hiszpańskim.

Tematyka kursu

Na kursie poruszane będą zagadnienia; słownictwo, struktury gramatyczne potrzebne do komunikowania się w typowych sytuacjach codziennych takich jak przywitanie się przedstawianie, pożegnanie oraz  dotyczących  miejsca zamieszkania, miasta, otoczenia, pracy, poznawania ludzi, opisywania ich wyglądu i charakteru, stanu cywilnego, wieku, narodowości,  zawodu. Ponadto słuchacze zapoznają się z różnymi wariantami wymowy w języku hiszpańskim (Hiszpania, Ameryka Łacińska).  Słuchacze poznają paradygmat odmiany czasowników regularnych i podstawowych nieregularnych w czasie teraźniejszym.

Efekty uczenia się

Słuchacze po ukończonym kursie znają zasady wymowy i pisowni w języku hiszpańskim i potrafią je poprawnie stosować.  Potrafią stosować słownictwo, wyrażenia, struktury gramatyczne niezbędne w codziennym funkcjonowaniu w środowisku hispanojęzycznym. Wiedzą jak formułować pytania dotyczące najpotrzebniejszych kwestii życia codziennego i odpowiadać na nie. Rozumieją krótkie teksty pisane i słuchane o prostej strukturze z zastosowaniem poznanego słownictwa. Słuchacze potrafią samodzielnie sformułować proste  komunikaty ustne i pisemne.

Metody pracy

Praca na platformie Teams, prezentacja materiałów własnych, wykorzystanie wybranych zagadnień z podręcznika Descubre A1, materiałów audio, audio-video, materiałów autentycznych, plików words, ćwiczeń interaktywnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.