Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język hiszpański od podstaw- poziom A1.1- gr. 1

Prowadzący: dr Leonor Sagermann Bustinza


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 1.03.2023 17:45 - 19:15
2. środa 8.03.2023 17:45 - 19:15
3. środa 15.03.2023 17:45 - 19:15
4. środa 22.03.2023 17:45 - 19:15
5. środa 29.03.2023 17:45 - 19:15
6. środa 5.04.2023 17:45 - 19:15
7. środa 12.04.2023 17:45 - 19:15
8. środa 19.04.2023 17:45 - 19:15
9. środa 26.04.2023 17:45 - 19:15
10. środa 10.05.2023 17:45 - 19:15
11. środa 17.05.2023 17:45 - 19:15
12. środa 24.05.2023 17:45 - 19:15
13. środa 31.05.2023 17:45 - 19:15
14. środa 7.06.2023 17:45 - 19:15
15. środa 14.06.2023 17:45 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

Wszyscy uczestnicy kursu, proszeni są o samodzielny zakup podręcznika (Aula Internacional Nueva Edición 1wersja hiszpańskojęzyczna w jednym tomie; nie dla szkół ponadgimnazjalnych).

Cele kursu

Kurs ma na celu poznanie i rozwijanie kompetencji z zakresu języka pisanego, mówionego oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej).

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać język hiszpański od podstaw.

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE i JĘZYKOWE:

 Powitania i pożegnania. Przedstawianie siebie i innych. Zwroty i wyrażenia przydatne na zajęciach języka hiszpańskiego.

Udzielanie informacji o sobie i innych. Liczebniki, narodowości, zawody. Czasowniki ser, tener, llamarse.

Wyrażanie planów. Aktywności wykonywane za zajęciach języków obcych. Czas teraźniejszy Presente de Indicativo: wybrane czasowniki trzech koniugacji. Rodzajniki określone. Użycie przyimków: a, con, de, por, para, porque.

Opisywanie miejsc. Wyrażanie istnienie i położenia geograficznego. Użycie czasowników hay i estar. Rodzajniki nieokreślone. Klimat i pogoda, geografia krajów hiszpańskojęzycznych.

Zakupy. Wyrażanie potrzeb i upodobań, rozpoznawanie przedmiotów, pytania dotyczące produktów, cen. Zaimki wskazujące; czasowniki ir, preferir; struktura tener que+infinitivo.

Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

Rozwijanie umiejętności samooceny i samodzielnej pracy nad językiem.

 Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi posługiwać się podstawowymi środkami językowymi na poziomie A1+

- rozumie i korzysta ze słownictwa z zakresu podstawowych dziedzin życia codziennego określonych w treściach kształcenia

- potrafi tworzyć wypowiedzi ustnych w formie ciągu prostych zwrotów i zdań dotyczących podstawowych dziedzin życia codziennego na poziomie A1

- rozumie wypowiedzi dotyczących obszarów tematycznych omawianych na zajęciach, które są artykułowane wyraźnie i powoli

- rozumie krótkie, proste teksty oraz odnajduje konkretne przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego.

- potrafi tworzyć teksty składające się z prostych wyrażeń i zdań, by opisać sytuacje związane z życiem codziennym

- posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych elementów geografii i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego

Metody pracy

Praca w parach, w grupach, wykorzystanie materiałów audiowizualnych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny