Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język hiszpański od podstaw- poziom A1.2 (kontynuacja po A1.1)

Prowadzący: dr Leonor Sagermann Bustinza


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.10.2023 21:00 - 22:30
2. czwartek 26.10.2023 21:00 - 22:30
3. wtorek 31.10.2023 21:00 - 22:30
4. wtorek 28.11.2023 21:00 - 22:30
5. wtorek 5.12.2023 21:00 - 22:30
6. czwartek 7.12.2023 21:00 - 22:30
7. wtorek 12.12.2023 21:00 - 22:30
8. czwartek 14.12.2023 21:00 - 22:30
9. wtorek 19.12.2023 21:00 - 22:30
10. czwartek 21.12.2023 21:00 - 22:30
11. wtorek 2.01.2024 21:00 - 22:30
12. czwartek 4.01.2024 21:00 - 22:30
13. wtorek 9.01.2024 21:00 - 22:30
14. wtorek 16.01.2024 21:00 - 22:30
15. wtorek 23.01.2024 21:00 - 22:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

Wszyscy uczestnicy kursu, proszeni są o samodzielny zakup podręcznika (Aula Internacional Nueva Edición plus 1wersja hiszpańskojęzyczna w jednym tomie; nie dla szkół ponadgimnazjalnych).

Cele kursu

Kurs ma na celu poznanie i rozwijanie kompetencji z zakresu języka pisanego, mówionego oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej).

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą kontynuować naukę języka hiszpańskiego na poziomie A1 po 30 godz. nauki od podstaw. Wiedza zdobyta na kursie A1.1 lub samodzielnie.

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE i JĘZYKOWE:

 

Opis wyglądu i charakteru. Wyrażanie upodobań i zainteresowań. Rodzina. Czasownik gustar, zaimki dzierżawcze, użycie tambiéntampoco.                                                                                                                                                                                                                                                        

Opis i częstotliwość wykonywania codziennych czynności. Dni tygodnia, pory dnia. Czas teraźniejszy Presente de Indicativo: wybrane czasowniki nieregularne, czasowniki zwrotne trzech koniugacji.

Jedzenie. Dania typowe wybranych krajów hiszpańskojęzycznych. W barze lub restauracji: pytania oraz udzielenie informacji dotyczące jedzenia. Zwyczaje żywieniowe.

Czasowniki poner , traer oraz dopełnienie bliższe.

Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

Rozwijanie umiejętności samooceny i samodzielnej pracy nad językiem.

 Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi posługiwać się podstawowymi środkami językowymi na poziomie A1+

- rozumie i korzysta ze słownictwa z zakresu podstawowych dziedzin życia codziennego określonych w treściach kształcenia

- potrafi tworzyć wypowiedzi ustnych w formie ciągu prostych zwrotów i zdań dotyczących podstawowych dziedzin życia codziennego na poziomie A1

- rozumie wypowiedzi dotyczących obszarów tematycznych omawianych na zajęciach, które są artykułowane wyraźnie i powoli

- rozumie krótkie, proste teksty oraz odnajduje konkretne przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego.

- potrafi tworzyć teksty składające się z prostych wyrażeń i zdań, by opisać sytuacje związane z życiem codziennym

- posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranych elementów geografii i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego

 

Metody pracy

Praca w parach, w grupach, wykorzystanie materiałów audiowizualnych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów