Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Język hiszpański poziom początkujący wyższy (A1.2-A2)

Prowadzący: dr Ewelina Poniedziałek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 19.10.2018 16:30 - 18:00
2. piątek 26.10.2018 16:30 - 18:00
3. piątek 9.11.2018 16:30 - 18:00
4. piątek 16.11.2018 16:30 - 18:00
5. piątek 23.11.2018 16:30 - 18:00
6. piątek 30.11.2018 16:30 - 18:00
7. piątek 7.12.2018 16:30 - 18:00
8. piątek 14.12.2018 16:30 - 18:00
9. piątek 21.12.2018 16:30 - 18:00
10. piątek 11.01.2019 16:30 - 18:00

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs jest przeznaczony dla osób, które znają już podstawy języka hiszpańskiego na poziomie A1. Celem kursu jest

-przyswojenie  i utrwalenie przez studentów podstawowych wiadomości z języka hiszpańskiego, pomagających poradzić sobie w codziennych sytuacjach

-opanowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych poprzez ćwiczenia praktyczne z mówienia, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem.

Tematyka kursu

Zamawianie w restauracji, rozmowa telefoniczna, kupowanie biletów, zwiedzanie, wyrażanie stanów emocjonalnych, wyrażanie przyszłych planów, opowiadanie o niedawnych wydarzeniach i czynnościach dnia codziennego w czasie przeszłym, zgłoszenie przestępstwa na policję.

Efekty kształcenia

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Metody pracy

Nauka na lekcji w oparciu o podręcznik Descubre A1.2/A2 (konieczny zakup podręcznika!) oraz materiały przygotowane przez prowadzącego; materiały audiowizualne; konwersacje na lekcji; dodatkowe zadania i materiały audiowizualne dla chętnych do samodzielnego poszerzania kompetencji językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Końcowy egzamin składający się z części ustnej i pisemnej.