Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język hiszpański w podróży z elementami języka biznesowego- poziom A1.2- A2

Prowadzący: mgr Monika Wojtysiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 13.02.2019 17:00 - 18:30
2. środa 20.02.2019 17:00 - 18:30
3. środa 27.02.2019 17:00 - 18:30
4. środa 6.03.2019 17:00 - 18:30
5. środa 13.03.2019 17:00 - 18:30
6. środa 20.03.2019 17:00 - 18:30
7. środa 27.03.2019 17:00 - 18:30
8. środa 3.04.2019 17:00 - 18:30
9. środa 10.04.2019 17:00 - 18:30
10. środa 17.04.2019 17:00 - 18:30
11. środa 24.04.2019 17:00 - 18:30
12. środa 8.05.2019 17:00 - 18:30
13. środa 15.05.2019 17:00 - 18:30
14. środa 22.05.2019 17:00 - 18:30
15. środa 29.05.2019 17:00 - 18:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie A1+/A2.

Utrwalanie kompetencji z poziomu A1.

Poznanie praktycznych aspektów języka, użyteczne zwroty i zagadnienia związane z pracą i wyjazdem do kraju hiszpańskojęzycznego.

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1+/A2.

Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami kulturowymi Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

Czas wolny i hobby (prezentacja własnej osoby). Restauracja (czytanie menu, podstawowe potrawy krajów hiszpańskojęzycznych). Wynajem hotelu / mieszkania (czytanie ofert, negocjacje). Lotnisko, taxi (pytanie o drogę, wskazówki). Wizyta u lekarza (części ciała, choroby, leki). Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych (awarie, wypadki). Pisanie wiadomości e-mail, obsługa klawiatury i systemu operacyjnego po hiszpańsku. Korespondencja z klientem (prezentacja produktu, odpowiadanie na reklamację). Prezentacje w języku hiszpańskim, przydatne zwroty. Hiszpański kolokwialny (zwroty grzecznościowe vs zwroty codzienne).

ASPEKTY JĘZYKOWE:

Utrwalenie czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym. Peryfraza ir+a+infinitivo. Czasownik doler. Czas przeszły Pretérito Perfecto. Zwroty grzecznościowe. Zwroty w korespondencji z klientem. Słownictwo związane z podróżami, transportem samolotem i taksówką. Słownictwo- komputer i internet.

ASPEKTY KULTUROWE

Hiszpański na świecie (różnice między Hiszpanią a krajami Ameryki Łacińskiej). Wybrane zagadnienia kulturowe Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej. Zachowania, interakcje międzyludzkie, podstawowe święta, muzyka, sztuka.

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć po zakończeniu kursu:

Zna podstawowe formy językowe stosowane w życiu codziennym (podczas wyjazdów turystycznych lub/i służbowych). Bierze udział w komunikacji ustnej dotyczącej prostych codziennych interakcji. Potrafi obsłużyć urządzenie elektroniczne w języku hiszpańskim, redagować proste komunikaty w formie sms, email. Jest zaznajomiony z kulturą hiszpańską, potrafi stosować formy komunikacji adekwatne do sytuacji i miejsca, w którym się znajduje. Stosuje, w zależności od potrzeb, czas przeszły lub czas teraźniejszy.

Metody pracy

Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną. Uczestnicy będą pracować głównie w parach lub małych grupach, po zaprezentowaniu materiału leksykalnego. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk będzie położony na praktyczne aspekty języka i przykłady z życia. Na zajęciach uczestnicy będą utrwalać materiał leksykalno-gramatyczny. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb uczestników.
Jedne zajęcia zostaną przeprowadzone na temat zaproponowany przez uczestników.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów