Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język hiszpański z elementami komunikacji międzykulturowej (poziom A2.2: KONTYNUACJA)

Prowadzący: mgr Justyna Hadaś


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 17.03.2020 17:00 - 18:30
2. wtorek 24.03.2020 17:00 - 18:30
3. wtorek 31.03.2020 17:00 - 18:30
4. wtorek 7.04.2020 17:00 - 18:30
5. wtorek 21.04.2020 17:00 - 18:30
6. wtorek 12.05.2020 17:00 - 18:30
7. wtorek 19.05.2020 17:00 - 18:30
8. wtorek 26.05.2020 17:00 - 18:30
9. wtorek 2.06.2020 17:00 - 18:30
10. wtorek 9.06.2020 17:00 - 18:30
11. wtorek 16.06.2020 17:00 - 18:30
12. wtorek 23.06.2020 17:00 - 18:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie A2.2;

Utrwalanie słownictwa w języku hiszpańskim na poziomie A2;

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A2.2;

Poznawanie wybranych aspektów kulturowych Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej;

Budowanie świadomości międzykulturowej oraz wiedzy o znaczeniu różnic kulturowych w komunikacji ustnej i pisemnej;

Grupa zorientowana jest na utrwalanie treści właściwych dla poziomu A2.1 i ćwiczenie interakcji ustnej.

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE

opisywanie czynności wykonywanych z chwili mówienia, podróżowanie i środki transportu, wyrażanie przyszłości, opisywanie przeszłości i doświadczeń, opowiadanie anegdot i historii, definiowanie, wyrażanie emocji, opis miejsc, osób i sytuacji w czasie przeszłym i teraźniejszym.

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE: czasy przeszłe imperfecto i indefinido, czas przyszły, zaimki dopełnienia dalszego i bliższego, okoliczniki miejsca/czasu, tryb rozkazujący.

ZAGADNIENIA MIĘDZYKULTUROWE:

Stosowanie form grzecznościowych; użycie gestów i wykorzystanie przestrzeni (dystans personalny); dynamika wymiany zdań w komunikacji ustnej; podziękowania, komplementy i zaproszenia; kuchnia i zachowanie w restauracji. Święta i rytuały w krajach hiszpańskojęzycznych.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz(ka):

Rozumie wypowiedzi ustne w języku hiszpańskim na poziomie A2.2;

Potrafi zredagować krótki tekst odnoszący się do przyszłości lub przeszłości;

Wypowiada się ustnie na tematy swojego otoczenia i życia codziennego, doświadczeń z przeszłości i planów na przyszłość;

Bierze udział w komunikacji ustnej dotyczącej powyższych zagadnień;

Potrafi używać struktur gramatycznych na poziomie A2.

Metody pracy

Prowadząca stosuje podejście komunikacyjne uzupełnione o elementy innych metod, przy uwzględnieniu znaczenia tak komunikacji ustnej jak i pisemnej. Zajęcia charakteryzuje częste wykorzystanie pracy w parach/małych grupach, używanie języka hiszpańskiego od pierwszych zajęć oraz wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń utrwalających struktury gramatyczne i leksykalne. Ćwiczenia gramatyczne zawsze oparte są o szerszy kontekst i potrzeby komunikacyjne słuchaczy. Zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową wprowadzone będą za pomocą materiałów audiowizualnych. Techniki pracy stosowane są zależnie od potrzeb kursantów oraz z uwzględnieniem różnic w stylach uczenia się.

UWAGA! Do kosztów kursu należy doliczyć zakup podręcznika tylko w przypadku nowych osób dołączających do grupy. Korzystamy z „Aula Internacional Nueva Edición 2” wersja hiszpańskojęzyczna w jednym tomie (nie dla szkół ponadgimnazjalnych).

ZAKUP PODRĘCZNIKA

Wszystkie osoby dołączające do grupy proszone są o samodzielny zakup podręcznika (Aula Internacional Nueva Edición 2, wersja hiszpańskojęzyczna w jednym tomie; nie dla szkół ponadgimnazjalnych). Koszt to ok. 100-110 pln. W razie pytań, zapraszam do kontaktu pod adresem: jhadas@amu.edu.pl.

INFORMACJA DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW

Nowe osoby dołączające do grupy powinny posiadać kompetencje językowe i komunikacyjne na poziomie A2.1 (ESOKJ). Istnieje możliwość wcześniejszego kontaktu z prowadzącą w celu uzyskania informacji o zrealizowanym materiale (jhadas@amu.edu.pl).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna i ustna

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów