Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język hiszpański z elementami komunikacji międzykulturowej (poziom A2.2: kontynuacja)

Prowadzący: mgr Monika Wojtysiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 24.02.2021 17:00 - 18:30
2. środa 3.03.2021 17:00 - 18:30
3. środa 10.03.2021 17:00 - 18:30
4. środa 17.03.2021 17:00 - 18:30
5. środa 24.03.2021 17:00 - 18:30
6. środa 31.03.2021 17:00 - 18:30
7. środa 7.04.2021 17:00 - 18:30
8. środa 14.04.2021 17:00 - 18:30
9. środa 21.04.2021 17:00 - 18:30
10. środa 28.04.2021 17:00 - 18:30
11. środa 5.05.2021 17:00 - 18:30
12. środa 19.05.2021 17:00 - 18:30
13. środa 26.05.2021 17:00 - 18:30
14. środa 2.06.2021 17:00 - 18:30
15. środa 9.06.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Dalsze rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie A2.2

Utrwalanie kompetencji z poziomu A2.2.

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A2.2+

Zapoznanie Uczestników z wybranymi zagadnieniami kulturowymi Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.

Uwrażliwienie na różnorodność kulturową obszaru hiszpańskojęzycznego (m.in. językową, geograficzną, różnice w komunikacji interpersonalnej).

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

- opisywanie i ocenianie zdarzeń z przeszłości

- opisywanie zwyczajów w przeszłości

- opisywanie dolegliwości i udzielanie rad

- wyrażenie emocji

- argumentowanie.

 

ASPEKTY JĘZYKOWE:

- powtórzenie i utrwalenie czasów przeszłych pretérito perfecto i pretérito indefinido

­- czas przeszły imperfecto

- utrwalenie trzech czasów przeszłych

- określniki czasu służące do opowiadania zdarzeń z przeszłości

- czasowniki ser/estar: utrwalenie i nowe użycia.

 

ASPEKTY KULTUROWE

- wybrane zagadnienia kulturowe Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej (m.in. zróżnicowanie językowe, geograficzne, ważne wydarzenia)

- podstawy komunikacji niewerbalnej w krajach obszaru hiszpańskojęzycznego.

 

Efekty kształcenia

Uczestnik/-czka zajęć po zakończeniu kursu:

-  potrafi opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości się na tematy związane ze sobą, najbliższym otoczeniem, życiem codziennym

- potrafi przedstawić wydarzenia historyczne w czasie przeszłym

- rozumie wypowiedzi ustne oraz teksty na poziomie A2

- potrafi zredagować krótki tekst na poziomie A2

- stosuje poprawnie i adekwatnie do sytuacji struktury gramatyczne oraz leksykalne na poziomie A2

- jest świadomy/-a różnorodności kulturowej obszaru hiszpańskojęzycznego,

- jest świadomy/-a znaczenia komunikacji niewerbalnej.

Metody pracy

Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą komunikacyjną. Uczestnicy będą pracować głównie w parach lub małych grupach, po zaprezentowaniu materiału leksykalno-gramatycznego. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk będzie położony na praktyczne aspekty języka i przykłady z życia. Na zajęciach Uczestnicy będą utrwalać materiał leksykalno-gramatyczny. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb  i preferencji Uczestników.

Podręcznik Aula Internacional 2 Nueva Edición, Wydawnictwo Difusión/LektoKlett. Podręcznik z ćwiczeniami w jednym tomie. Koszt podręcznika to około 100-120 zł.

Kurs jest kontynuacją pod względem poziomu zajęć „Język hiszpański z elementami komunikacji międzykulturowej (poziom A2.2: utrwalenie i interakcja)”.

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem programu Zoom, który należy pobrać przed pierwszym spotkaniem. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji.

Słuchacze są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.

Osoby pragnące dołączyć do kursu, a które nie uczestniczyły w zajęciach w poprzednich edycjach Uniwersytetu Otwartego, powinny posiadać kompetencje językowe oraz komunikacyjne na poziomie A1 (według ESOKJ). Istnieje możliwość skontaktowania się z prowadzącą w celu uzyskania dokładnej informacji o zrealizowanym materiale.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu (monika.wojtysiak@amu.edu.pl).

 

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna i ustna