Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język hiszpański z elementami komunikacji międzykulturowej (poziom A2.2: KONTYNUACJA)

Prowadzący: mgr Justyna Hadaś


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 9.06.2020 17:00 - 19:15
2. wtorek 16.06.2020 17:00 - 19:15
3. wtorek 23.06.2020 17:00 - 19:15
4. wtorek 30.06.2020 17:00 - 18:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie A2.2;

Utrwalanie słownictwa w języku hiszpańskim na poziomie A2;

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A2.2;

Poznawanie wybranych aspektów kulturowych Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej;

Budowanie świadomości międzykulturowej oraz wiedzy o znaczeniu różnic kulturowych w komunikacji ustnej i pisemnej;

Grupa zorientowana jest na utrwalanie treści właściwych dla poziomu A2.1 i ćwiczenie interakcji ustnej.

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE

opisywanie czynności wykonywanych z chwili mówienia, podróżowanie i środki transportu, wyrażanie przyszłości, opisywanie przeszłości i doświadczeń, opowiadanie anegdot i historii, definiowanie, wyrażanie emocji, opis miejsc, osób i sytuacji w czasie przeszłym i teraźniejszym.

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE: czasy przeszłe imperfecto i indefinido, czas przyszły, zaimki dopełnienia dalszego i bliższego, okoliczniki miejsca/czasu, tryb rozkazujący.

ZAGADNIENIA MIĘDZYKULTUROWE:

Stosowanie form grzecznościowych; użycie gestów i wykorzystanie przestrzeni (dystans personalny); dynamika wymiany zdań w komunikacji ustnej; podziękowania, komplementy i zaproszenia; kuchnia i zachowanie w restauracji. Święta i rytuały w krajach hiszpańskojęzycznych.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz(ka):

Rozumie wypowiedzi ustne w języku hiszpańskim na poziomie A2.2;

Potrafi zredagować krótki tekst odnoszący się do przyszłości lub przeszłości;

Wypowiada się ustnie na tematy swojego otoczenia i życia codziennego, doświadczeń z przeszłości i planów na przyszłość;

Bierze udział w komunikacji ustnej dotyczącej powyższych zagadnień;

Potrafi używać struktur gramatycznych na poziomie A2.

Metody pracy

Prowadząca stosuje podejście komunikacyjne uzupełnione o elementy innych metod, przy uwzględnieniu znaczenia tak komunikacji ustnej jak i pisemnej. Zajęcia charakteryzuje częste wykorzystanie pracy w parach/małych grupach, używanie języka hiszpańskiego od pierwszych zajęć oraz wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń utrwalających struktury gramatyczne i leksykalne. Ćwiczenia gramatyczne zawsze oparte są o szerszy kontekst i potrzeby komunikacyjne słuchaczy. Zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową wprowadzone będą za pomocą materiałów audiowizualnych. Techniki pracy stosowane są zależnie od potrzeb kursantów oraz z uwzględnieniem różnic w stylach uczenia się.

UWAGA! Do kosztów kursu należy doliczyć zakup podręcznika tylko w przypadku nowych osób dołączających do grupy. Korzystamy z „Aula Internacional Nueva Edición 2” wersja hiszpańskojęzyczna w jednym tomie (nie dla szkół ponadgimnazjalnych).

ZAKUP PODRĘCZNIKA

Wszystkie osoby dołączające do grupy proszone są o samodzielny zakup podręcznika (Aula Internacional Nueva Edición 2, wersja hiszpańskojęzyczna w jednym tomie; nie dla szkół ponadgimnazjalnych). Koszt to ok. 100-110 pln. W razie pytań, zapraszam do kontaktu pod adresem: jhadas@amu.edu.pl.

INFORMACJA DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW

Nowe osoby dołączające do grupy powinny posiadać kompetencje językowe i komunikacyjne na poziomie A2.1 (ESOKJ). Istnieje możliwość wcześniejszego kontaktu z prowadzącą w celu uzyskania informacji o zrealizowanym materiale (jhadas@amu.edu.pl).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna i ustna