Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język i komunikacja w ochronie zdrowia

Prowadzący: prof. UAM Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, dr Magdalena Zabielska, mgr Bartłomiej Kruk


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 18:30 - 20:00
2. środa 29.03.2017 18:30 - 20:00
3. środa 5.04.2017 18:30 - 20:00
4. środa 12.04.2017 18:30 - 20:00
5. środa 19.04.2017 18:30 - 20:00
6. środa 26.04.2017 18:30 - 20:00
7. środa 10.05.2017 18:30 - 20:00
8. środa 17.05.2017 18:30 - 20:00

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat komunikacji w szeroko pojętej ochronie zdrowia. Uczestnicy kursu zapoznają się ze złożonym charakterem tego typu komunikacji w różnych kontekstach – realnych i fikcyjnych (np. w kulturze popularnej). Celem jest też nakreślenie specyfiki ról społecznych: pracownika służby zdrowia, pacjenta i opiekuna oraz doświadczenia choroby w procesie udzielana i otrzymywania pomocy medycznej. Na tym tle przedstawione zostaną główne problemy komunikacji: przyczyny nieporozumień i źródła sukcesów w porozumiewaniu się dla dobra pacjenta. Kurs ma także na celu zademonstrowanie zastosowania badań językoznawczych w kontekście opieki zdrowotnej i uświadomienie, zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu, wielkiej wagi komunikacji w opiece zdrowotnej. 

Tematyka kursu

 • O komunikacji z pacjentem w instytucjach służby zdrowia – źródła nieporozumień
 • O komunikacji lekarz-pacjent w serialach medycznych – obraz wyidealizowany?
 • Wojna, podróż i maszyna – o metaforach w języku medycyny
 • Lekarze i pacjenci na emigracji – czy w innej kulturze komunikacja z pacjentem jest inna?
 • Kiedy rodzic staje się dzieckiem, czyli jak opiekunowie rodzinni osób z demencją rozumieją i (dyskursywnie) budują swoje relacje z chorymi?
 • Pacjent w starszym wieku u lekarza – problemy w komunikacji

Efekty kształcenia

 • zaznajomienie uczestników z zagadnieniami z zakresu komunikacji w kontekście służby zdrowia
 • rozwinięcie umiejętności krytycznej oceny komunikacji w ochronie zdrowia i zapoznanie się ze skutecznymi strategiami porozumiewania się
 • zapoznanie się z pojęciem metafory i jej użyciem w kontekście medycznym
 • rozwinięcie umiejętności dostrzegania wpływu uwarunkowań społeczno-kulturowych
 • rozwinięcie umiejętności analizy reprezentacji tej komunikacji w kulturze popularnej

Metody pracy

 • wykład z elementami konwersatorium z wykorzystaniem zapisów autentycznej interakcji i materiałów medialnych (filmów)
 • analiza tekstów
 • debata

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.