Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język i komunikacja w ochronie zdrowia

Prowadzący: prof. UAM Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, mgr Bartłomiej Kruk, dr Magdalena Zabielska


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 11.10.2017 18:30 - 20:00
2. środa 18.10.2017 18:30 - 20:00
3. środa 25.10.2017 18:30 - 20:00
4. środa 8.11.2017 18:30 - 20:00
5. środa 15.11.2017 18:30 - 20:00
6. środa 22.11.2017 18:30 - 20:00
7. środa 29.11.2017 18:30 - 20:00
8. środa 6.12.2017 18:30 - 20:00

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat komunikacji w szeroko pojętej ochronie zdrowia. Uczestnicy kursu zapoznają się ze złożonym charakterem tego typu komunikacji w różnych kontekstach – realnych i fikcyjnych (np. w kulturze popularnej). Celem jest też nakreślenie specyfiki ról społecznych: pracownika służby zdrowia, pacjenta i opiekuna oraz doświadczenia choroby w procesie udzielana i otrzymywania pomocy medycznej. Na tym tle przedstawione zostaną główne problemy komunikacji: przyczyny nieporozumień i źródła sukcesów w porozumiewaniu się dla dobra pacjenta. Kurs ma także na celu zademonstrowanie zastosowania badań językoznawczych w kontekście opieki zdrowotnej i uświadomienie, zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu, wielkiej wagi komunikacji w opiece zdrowotnej

Tematyka kursu

temat

wykladowca

Liczba godzin

O komunikacji z pacjentem w instytucjach służby zdrowia – źródła nieporozumień

 

AKJ + MZ

 

4

O komunikacji lekarz-pacjent w serialach medycznych – obraz wyidealizowany?

MZ

 

2

Wojna, podróż i maszyna – o metaforach w języku medycyny

MZ

 

2

Lekarze i pacjenci na emigracji – czy w innej kulturze  komunikacja z pacjentem jest inna?

AKJ i MZ

 

4

Kiedy rodzic staje się dzieckiem, czyli jak opiekunowie rodzinni osób z demencją rozumieją i (dyskursywnie) budują swoje relacje z chorymi?

 

BK

 

2

Pacjent w starszym wieku u lekarza – problemy w komunikacji

AKJ

 

2

 

 

16

Efekty kształcenia

 • student posiada ogólną znajomość zagadnień z zakresu komunikacji w kontekście służby zdrowia
 • student potrafi krytycznie ocenić jakość komunikacji w ochronie zdrowia i zna skuteczne strategie porozumiewania się
 • student jest zaznajomiony z pojęciem metafory i jej użyciem w kontekście medycznym
 • student umie dostrzec wpływ uwarunkowań społeczno-kulturowych na komunikację w ochronie zdrowia
 • student rozumie i umie przeprowadzić analizę sposobu przedstawienia tej komunikacji w kulturze popularnej

Metody pracy

 • wykład z elementami konwersatorium z wykorzystaniem zapisów autentycznej interakcji i materiałów medialnych (filmów)
 • analiza tekstów
 • debata

Literatura

Goban-Klas, Tomasz (red.). 2014. Komunikowanie w ochronie zdrowia – interpersonalne, organizacyjne i medialne. Warszawa: ABC Wolters Kluwer.

Lakoff, George i Mark Johnson. 2010. Metafory w naszym życiu. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia.

Skrzypek, M. 2011. Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Strugała, Magdalena. 2013.  Komunikowanie interpersonalne z osobą starszą, jej rodziną/ opiekunem oraz zespołem terapeutycznym

Wawrzyniak, Jan (red.). 2009. Etyczny wymiar komunikacji interpersonalnej w praktyce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Mikuła, Wojciech. 2002.  Aspekty postępowania z pacjentami w wieku podeszłym ze złamaniami w obrębie bliższej nasady kości udowej. Medycyna Rodzinna 5: 196-198.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin dwuczęściowy: (1) test wielokrotnego wyboru dot. podstawowych pojęć oraz (2) analiza „scenek” (tj. komentarz do transkrypcji komunikacji lekarz-pacjent)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów