Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język i kultura Chin w praktyce

Prowadzący: mgr Natalia Lewandowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ chiński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 19.10.2019 15:00 - 18:00
2. sobota 26.10.2019 15:00 - 18:00
3. sobota 9.11.2019 15:00 - 18:00
4. sobota 16.11.2019 15:00 - 18:00
5. sobota 23.11.2019 15:00 - 18:00
6. sobota 30.11.2019 15:00 - 18:00
7. sobota 7.12.2019 15:00 - 18:00
8. sobota 14.12.2019 15:00 - 16:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

kształtowanie umiejętności słuchania, wypowiadania się, czytania i pisania w języku chińskim.

Tematyka kursu

podstawowe zasady pisma chińskiego. Zarys historii Chin i współczesnej sytuacji politycznej, stosunki międzynarodowe i pozycja ChRL na arenie międzynarodowej. Powitania, pożegnania i przedstawienie osób po chińsku. Liczebniki 1-100. Podstawowe święta i zwyczaje w kulturze chińskiej. Podróżowanie po Chinach, środki komunikacji. Zapoznanie z kuchnią chińską, nazwy wybranych potraw i artykułów spożywczych. Wskazywanie drogi, pytanie o kierunek. Geografia Chin i ważne obiekty. Zakupy. Kultura biznesu i negocjacje z Chińczykami. Wyrażanie podstawowych emocji i upodobań.

Efekty kształcenia

  • Słuchacz potrafi zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa związane ze sprawami dla niego ważnymi. Potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.
  • Słuchacz potrafi czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak karty dań, rozkłady jazdy. Rozumie krótkie, proste listy prywatne.
  • Słuchacz potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich.
  • Słuchacz potrafi pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb.
  • Słuchacz jest świadomy zasad panujących w ChRL oraz potrafi zastosować je w praktycznych sytuacjach
  • Słuchacz posiada wiedzę dotyczącą historii, geografii i polityki ChRL 

Metody pracy

wykład, ćwiczenia, film, materiały dodatkowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów