Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język japoński od podstaw

Prowadzący: mgr Marcin Kłos


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ japoński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 21.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 29.03.2022 18:00 - 19:30
2. wtorek 12.04.2022 18:00 - 19:30
3. wtorek 19.04.2022 18:00 - 19:30
4. wtorek 26.04.2022 18:00 - 19:30
5. wtorek 10.05.2022 18:00 - 19:30
6. wtorek 17.05.2022 18:00 - 19:30
7. wtorek 24.05.2022 18:00 - 19:30
8. wtorek 31.05.2022 18:00 - 19:30
9. wtorek 7.06.2022 18:00 - 19:30
10. wtorek 14.06.2022 18:00 - 19:30
11. wtorek 21.06.2022 18:00 - 19:30
12. wtorek 28.06.2022 18:00 - 19:30
13. wtorek 5.07.2022 18:00 - 19:30
14. wtorek 12.07.2022 18:00 - 19:30
15. wtorek 19.07.2022 18:00 - 19:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie u uczestników podstawowych kompetencji komunikacyjnych: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i interakcja w zakresie języka japońskiego na poziomie podstawowym. Ponadto uczestnicy zapoznają się z pragmatycznym i kulturowym aspektem użycia poznanych zagadnień.

Tematyka kursu

Aspekty komunikacyjne:

- zwroty grzecznościowe (przywitanie się, pożegnanie, podziękowanie, przeprosiny),

- przedstawienie podstawowych informacji o sobie: imię i nazwisko, pochodzenie, wiek,

- przedstawienie swojej rodziny i rozmowa o czyjejś rodzinie,

- rozmowa na temat jedzenia i picia, przedstawienie swojego ulubionej potrawy,

- zapraszanie na wspólny posiłek,

- opisywanie swojego domu,

- zapraszanie kogoś do domu.

 

Aspekty językowe:

- zwroty grzecznościowe,

- nazwy krajów, narodowości i języków,

- nazwy zawodów,

- liczebniki,

- czasowniki związane z tematyka zajęć,

- słownictwo związane z jedzeniem i z mieszkaniem,

- tworzenie zdań oznajmujących (twierdzących, przeczących i pytających),

- użycie czasowników, rzeczowników i przymiotników,

- tworzenie zdań w czasie teraźniejszo-przyszłym.

 

Aspekty kulturowe:

- odpowiednie zachowanie podczas rozmowy z Japończykami,

- wybrane aspekty kulturowe związane z rodziną i jedzeniem,

- przedstawienie się w sytuacji biznesowej.

Efekty uczenia się

Po kursie uczestnik będzie w stanie:

- czytać i zapisać znaki z sylabariuszy hiragana i katakana oraz kilka znaków z kanji,

- przeczytać bardzo proste teksty z zakresu kursu,

- poprawnie wypowiadać poznane słowa,

- zrozumieć i konstruować proste wypowiedzi dotyczące sytuacji w zakresie objętym tematyką kursu

- posługiwać się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu,

Metody pracy

- praca z tekstem,

- odsłuchy nagrań audio,

- ćwiczenia ustne,

- symulacje sytuacji komunikacyjnych,

- prace grupowe

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem programu Zoom, który należy pobrać przed pierwszym spotkaniem. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji. Uczestnicy są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.