Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język japoński od podstaw- gr. II

Prowadzący: mgr Marcin Kłos


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ japoński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 12.10.2021
Zamknięcie zapisów: 19.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 2.11.2021 19:35 - 21:05
2. wtorek 9.11.2021 19:35 - 21:05
3. wtorek 16.11.2021 19:35 - 21:05
4. wtorek 23.11.2021 19:35 - 21:05
5. wtorek 30.11.2021 19:35 - 21:05
6. wtorek 7.12.2021 19:35 - 21:05
7. wtorek 14.12.2021 19:35 - 21:05
8. wtorek 21.12.2021 19:35 - 21:05
9. wtorek 4.01.2022 19:35 - 21:05
10. wtorek 11.01.2022 19:35 - 21:05
11. wtorek 18.01.2022 19:35 - 21:05
12. wtorek 25.01.2022 19:35 - 21:05
13. wtorek 1.02.2022 19:35 - 21:05
14. wtorek 8.02.2022 19:35 - 21:05
15. wtorek 15.02.2022 19:35 - 21:05

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie u uczestników podstawowych kompetencji komunikacyjnych: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i interakcja w zakresie języka japońskiego na poziomie podstawowym. Ponadto uczestnicy zapoznają się z pragmatycznym i kulturowym aspektem użycia poznanych zagadnień.

Tematyka kursu

Aspekty komunikacyjne:

- zwroty grzecznościowe (przywitanie się, pożegnanie, podziękowanie, przeprosiny),

- przedstawienie podstawowych informacji o sobie: imię i nazwisko, pochodzenie, wiek,

- przedstawienie swojej rodziny i rozmowa o czyjejś rodzinie,

- rozmowa na temat jedzenia i picia, przedstawienie swojego ulubionej potrawy,

- zapraszanie na wspólny posiłek,

- opisywanie swojego domu,

- zapraszanie kogoś do domu.

 

Aspekty językowe:

- zwroty grzecznościowe,

- nazwy krajów, narodowości i języków,

- nazwy zawodów,

- liczebniki,

- czasowniki związane z tematyka zajęć,

- słownictwo związane z jedzeniem i z mieszkaniem,

- tworzenie zdań oznajmujących (twierdzących, przeczących i pytających),

- użycie czasowników, rzeczowników i przymiotników,

- tworzenie zdań w czasie teraźniejszo-przyszłym.

 

Aspekty kulturowe:

- odpowiednie zachowanie podczas rozmowy z Japończykami,

- wybrane aspekty kulturowe związane z rodziną i jedzeniem,

- przedstawienie się w sytuacji biznesowej.

Efekty uczenia się

Po kursie uczestnik będzie w stanie:

- czytać i zapisać znaki z sylabariuszy hiragana i katakana oraz kilka znaków z kanji,

- przeczytać bardzo proste teksty z zakresu kursu,

- poprawnie wypowiadać poznane słowa,

- zrozumieć i konstruować proste wypowiedzi dotyczące sytuacji w zakresie objętym tematyką kursu

- posługiwać się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu,

Metody pracy

- praca z tekstem,

- odsłuchy nagrań audio,

- ćwiczenia ustne,

- symulacje sytuacji komunikacyjnych,

- prace grupowe

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem programu Zoom, który należy pobrać przed pierwszym spotkaniem. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji. Uczestnicy są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.