Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język japoński od podstaw- kontynuacja

Prowadzący: mgr Marcin Kłos


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ japoński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 29.03.2022 19:40 - 21:10
2. wtorek 5.04.2022 19:40 - 21:10
3. wtorek 12.04.2022 19:40 - 21:10
4. wtorek 19.04.2022 19:40 - 21:10
5. wtorek 26.04.2022 19:40 - 21:10
6. wtorek 10.05.2022 19:40 - 21:10
7. wtorek 17.05.2022 19:40 - 21:10
8. wtorek 24.05.2022 19:40 - 21:10
9. wtorek 31.05.2022 19:40 - 21:10
10. wtorek 7.06.2022 19:40 - 21:10
11. wtorek 14.06.2022 19:40 - 21:10
12. wtorek 21.06.2022 19:40 - 21:10
13. wtorek 28.06.2022 19:40 - 21:10
14. wtorek 5.07.2022 19:40 - 21:10
15. wtorek 12.07.2022 19:40 - 21:10

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie u uczestników podstawowych kompetencji komunikacyjnych: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i interakcja w zakresie języka japońskiego na poziomie podstawowym. Ponadto uczestnicy zapoznają się z pragmatycznym i kulturowym aspektem użycia poznanych zagadnień.

Tematyka kursu

Aspekty komunikacyjne:

- zwroty grzecznościowe,

- opisywanie swojego domu,

- zapraszanie kogoś do domu,

- poproszenie o postawienie przedmiotów na wskazane miejsce,

- podawanie obecnej godziny i godziny danych wydarzeń,

- mówienie o swoich rutynowych czynnościach,

- mówienie o swoim hobby,

- mówienie o tym, co się robi w czasie wolnym,

- umawianie się na wspólne wyjścia ze znajomym,

- przekazanie taksówkarzowi, gdzie ma jechać,

- pisanie kartki urodzinowej,

 Aspekty językowe:

- zwroty grzecznościowe,

- czasowniki związane z tematyką zajęć,

- słownictwo związane z mieszkaniem, czynnościami wykonywanymi w ciągu dnia i w czasie wolnym, kierunkami i lokalizacją,

- tworzenie zdań oznajmujących (twierdzących, przeczących i pytających),

- użycie czasowników, rzeczowników i przymiotników,

- tworzenie zdań w czasie teraźniejszo-przyszłym.

 Aspekty kulturowe:

- odpowiednie zachowanie podczas rozmowy z Japończykami,

- wybrane aspekty kulturowe związane z rodziną i jedzeniem, czasem wolnym,

- zasady obowiązujące przy wizycie w domu Japończyków,

- odpowiednie zachowanie się w taksówce,

- poznanie kilku świąt i festiwali japońskich.

Efekty uczenia się

Po kursie uczestnik będzie w stanie:

- lepiej czytać i zapisać znaki z sylabariuszy hiragana i katakana oraz pozna kilkanaście znaków z kanji,

- przeczytać bardzo proste teksty z zakresu kursu,

- poprawnie wypowiadać poznane słowa,

- zrozumieć i konstruować proste wypowiedzi dotyczące sytuacji w zakresie objętym tematyką kursu,

- posługiwać się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu.

Metody pracy

- praca z tekstem,

- odsłuchy nagrań audio,

- ćwiczenia ustne,

- symulacje sytuacji komunikacyjnych,

- prace grupowe.

Zajęcia odbywają się w  trybie zdalnym za pośrednictwem programu MS Teams, który należy pobrać przed pierwszym spotkaniem. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji. Uczestnicy są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.