Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język japoński od podstaw (kontynuacja)- stacjonarny

Prowadzący: mgr Marcin Kłos


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ japoński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.10.2023 19:00 - 20:30
2. czwartek 2.11.2023 19:00 - 20:30
3. czwartek 9.11.2023 19:00 - 20:30
4. czwartek 16.11.2023 19:00 - 20:30
5. czwartek 23.11.2023 19:00 - 20:30
6. czwartek 30.11.2023 19:00 - 20:30
7. czwartek 7.12.2023 19:00 - 20:30
8. czwartek 14.12.2023 19:00 - 20:30
9. czwartek 21.12.2023 19:00 - 20:30
10. czwartek 4.01.2024 19:00 - 20:30
11. czwartek 11.01.2024 19:00 - 20:30
12. czwartek 18.01.2024 19:00 - 20:30
13. czwartek 25.01.2024 19:00 - 20:30
14. czwartek 1.02.2024 19:00 - 20:30
15. czwartek 8.02.2024 19:00 - 20:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie u uczestników podstawowych kompetencji komunikacyjnych: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i interakcja w zakresie języka japońskiego na poziomie podstawowym. Ponadto uczestnicy zapoznają się z pragmatycznym i kulturowym aspektem użycia poznanych zagadnień.

Tematyka kursu

Aspekty komunikacyjne:

- zwroty grzecznościowe,

- opisywanie swojego domu,

- zapraszanie kogoś do domu,

- poproszenie o postawienie przedmiotów na wskazane miejsce,

- podawanie obecnej godziny i godziny danych wydarzeń,

- mówienie o swoich rutynowych czynnościach,

- mówienie o swoim hobby,

- rozmowa na temat jedzenia i picia, przedstawienie swojego ulubionej potrawy

- mówienie o tym, co się robi w czasie wolnym,

- umawianie się na wspólne wyjścia ze znajomym,

- pisanie kartki urodzinowej.

 

Aspekty językowe:

- zwroty grzecznościowe,

- czasowniki związane z tematyką zajęć,

- słownictwo związane z mieszkaniem, czynnościami wykonywanymi w ciągu dnia i w czasie wolnym, jedzeniem,

- tworzenie zdań oznajmujących (twierdzących, przeczących i pytających),

- prawidłowe użycie czasowników, rzeczowników i przymiotników,

- tworzenie zdań w czasie teraźniejszo-przyszłym,

 

Aspekty kulturowe:

- odpowiednie zachowanie podczas rozmowy z Japończykami,

- wybrane aspekty kulturowe związane z domem, czasem wolnym, hobby.

- zasady obowiązujące przy wizycie w domu Japończyków,

- poznanie kilku świąt i festiwali japońskich.

Efekty uczenia się

Po kursie uczestnik będzie w stanie:

- lepiej czytać i zapisać znaki z sylabariuszy hiragana i katakana oraz pozna kilka znaków kanji,

- przeczytać bardzo proste teksty z zakresu kursu,

- poprawnie wypowiadać poznane słowa,

- zrozumieć i konstruować proste wypowiedzi dotyczące sytuacji w zakresie objętym tematyką kursu,

- posługiwać się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

- praca z tekstem,

- odsłuchy nagrań audio,

- ćwiczenia ustne,

- symulacje sytuacji komunikacyjnych,

- prace grupowe.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów