Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język japoński od podstaw (kontynuacja)- stacjonarny

Prowadzący: mgr Marcin Kłos


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ japoński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 30.03.2023 19:00 - 20:30
2. czwartek 6.04.2023 19:00 - 20:30
3. czwartek 13.04.2023 19:00 - 20:30
4. czwartek 20.04.2023 19:00 - 20:30
5. czwartek 27.04.2023 19:00 - 20:30
6. czwartek 4.05.2023 19:00 - 20:30
7. czwartek 11.05.2023 19:00 - 20:30
8. czwartek 18.05.2023 19:00 - 20:30
9. czwartek 25.05.2023 19:00 - 20:30
10. czwartek 1.06.2023 19:00 - 20:30
11. czwartek 8.06.2023 19:00 - 20:30
12. czwartek 15.06.2023 19:00 - 20:30
13. czwartek 22.06.2023 19:00 - 20:30
14. czwartek 29.06.2023 19:00 - 20:30
15. czwartek 6.07.2023 19:00 - 20:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie u uczestników podstawowych kompetencji komunikacyjnych: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i interakcja w zakresie języka japońskiego na poziomie podstawowym. Ponadto uczestnicy zapoznają się z pragmatycznym i kulturowym aspektem użycia poznanych zagadnień.

Tematyka kursu

Aspekty komunikacyjne:

- zwroty grzecznościowe,

- opisywanie swojego domu,

- zapraszanie kogoś do domu,

- poproszenie o postawienie przedmiotów na wskazane miejsce,

- podawanie obecnej godziny i godziny danych wydarzeń,

- mówienie o swoich rutynowych czynnościach,

- mówienie o swoim hobby,

- rozmowa na temat jedzenia i picia, przedstawienie swojego ulubionej potrawy

- mówienie o tym, co się robi w czasie wolnym,

- umawianie się na wspólne wyjścia ze znajomym,

- pisanie kartki urodzinowej.

 

Aspekty językowe:

- zwroty grzecznościowe,

- czasowniki związane z tematyką zajęć,

- słownictwo związane z mieszkaniem, czynnościami wykonywanymi w ciągu dnia i w czasie wolnym, jedzeniem,

- tworzenie zdań oznajmujących (twierdzących, przeczących i pytających),

- prawidłowe użycie czasowników, rzeczowników i przymiotników,

- tworzenie zdań w czasie teraźniejszo-przyszłym,

 

Aspekty kulturowe:

- odpowiednie zachowanie podczas rozmowy z Japończykami,

- wybrane aspekty kulturowe związane z domem, czasem wolnym, hobby.

- zasady obowiązujące przy wizycie w domu Japończyków,

- poznanie kilku świąt i festiwali japońskich.

Efekty uczenia się

Po kursie uczestnik będzie w stanie:

- lepiej czytać i zapisać znaki z sylabariuszy hiragana i katakana oraz pozna kilka znaków kanji,

- przeczytać bardzo proste teksty z zakresu kursu,

- poprawnie wypowiadać poznane słowa,

- zrozumieć i konstruować proste wypowiedzi dotyczące sytuacji w zakresie objętym tematyką kursu,

- posługiwać się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

- praca z tekstem,

- odsłuchy nagrań audio,

- ćwiczenia ustne,

- symulacje sytuacji komunikacyjnych,

- prace grupowe.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.