Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język jidysz. Kurs początkowy

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/jidysz


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.10.2018 17:45 - 19:15
2. środa 24.10.2018 17:45 - 19:15
3. środa 7.11.2018 17:45 - 19:15
4. środa 14.11.2018 17:45 - 19:15
5. środa 21.11.2018 17:45 - 19:15
6. środa 28.11.2018 17:45 - 19:15
7. środa 5.12.2018 17:45 - 19:15
8. środa 12.12.2018 17:45 - 19:15
9. środa 19.12.2018 17:45 - 19:15
10. środa 9.01.2019 17:45 - 19:15
11. środa 16.01.2019 17:45 - 19:15
12. środa 23.01.2019 17:45 - 19:15
13. środa 30.01.2019 17:45 - 19:15
14. środa 6.02.2019 17:45 - 19:15
15. środa 13.02.2019 17:45 - 19:15

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z pismem hebrajskim, opanowanie umiejętności pisania i czytania w języku jidysz na poziomie podstawowym.

Tematyka kursu

1. Podstawowe cechy języka jidysz
2. Alfabet i wymowa
3. Podstawowe zwroty i liczebniki
4. Podstawy gramatyki (odmiana czasowników w 3 czasach gramatycznych)
5. Wybrane wiersze i piosenki jidyszowe (wprowadzenie kulturowe)

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:

1) znać alfabet hebrajski stosowany w języku jidysz,

2) znać zasady czytania w języku jidysz,

3) znać zasady pisania w języku jidysz,

4) znać podstawy gramatyki języka jidysz,

5) znać teksty wybranych piosenek w języku jidysz.

Metody pracy

Nauka w oparciu o materiały przygotowane przez prowadzącego; materiały audiowizualne; konwersacje na lekcji; dodatkowe zadania i materiały do samodzielnego poszerzania kompetencji językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.