Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język niemiecki specjalistyczny: dział personalny

Prowadzący: dr Joanna Kic-Drgas


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 10.02.2017 17:00 - 18:30
2. piątek 17.02.2017 17:00 - 18:30
3. piątek 24.02.2017 17:00 - 18:30
4. piątek 3.03.2017 17:00 - 18:30
5. piątek 10.03.2017 17:00 - 18:30
6. piątek 17.03.2017 17:00 - 18:30
7. piątek 24.03.2017 17:00 - 18:30
8. piątek 31.03.2017 17:00 - 18:30
9. piątek 7.04.2017 17:00 - 18:30
10. piątek 21.04.2017 17:00 - 18:30
11. piątek 28.04.2017 17:00 - 18:30
12. piątek 5.05.2017 17:00 - 18:30
13. piątek 12.05.2017 17:00 - 18:30
14. wtorek 16.05.2017 17:00 - 18:30
15. piątek 19.05.2017 17:00 - 18:30

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Wymagany poziom znajomości języka - B1+, B2

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze słownictwem dotyczącym zagadnień związanych z funkcjonowaniem działu personalnego.

 Szczegółowy nacisk położymy na:

 • komunikację,
 • przypomnienie elementów gramatyki - w miarę potrzeb zidentyfikowanych w czasie zajęć,
 • pracę z materiałami autentycznymi ,
 • rozwijanie umiejętności miękkich.

Tematyka kursu

Dowiemy się jak w języku niemieckim:

 • prezentować swój profil zawodowy,
 • negocjować,
 • moderować dyskusję.

 Poznamy słownictwo z zakresu: 

 • prowadzenia dyskusji – przydatne zwroty i sformułowania,
 • prowadzenia  spotkań np. MIZ (Moderowana Informacja Zwrotna),
 • prowadzenia i moderowania warsztatów/ szkoleń,
 • dokumentacja pracownika,
 • rozwój zawodowy pracownika.-

 Nauczymy się mówić w języku niemieckim o:

 • kompetencjach  ponadfachowych- słownictwo, zwroty
 • przywództwie- słownictwo, zwroty
 • szkoleniach - prowadzenie szkoleń, warsztatów; słownictwo i zwroty (np kompetencje miękkie, twarde, potrzeby szkoleniowe)
 • rozwoju zasobów ludzkich- słownictwo i zwroty
 • zarządzaniu- słownictwo i zwroty
 • stresie- słownictwo zwroty; zarządzanie stresem

 

Efekty kształcenia

Uczestnik będzie  rozumiał i umiał opisać zadania działu personalnego oraz obieg dokumentów w ramach działu. Uczestnik zdobędzie wiedzę z technik prowadzenia dyskusji w języku niemieckim, negocjacji, zaprezentowania własnej opinii.

Uczestnik pozna zagadnienia związane z rozwojem umiejętności miękkich w kontekście pracy w dziale personalnym. 

Metody pracy

warsztat z wykorzystaniem prezentacji, praca w grupach, wykorzystanie dokumentów/ filmów itp.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.