Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język niemiecki specjalistyczny: prezentacje

Prowadzący: dr Joanna Kic-Drgas


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 10.02.2017 18:45 - 20:15
2. piątek 17.02.2017 18:45 - 20:15
3. piątek 24.02.2017 18:45 - 20:15
4. piątek 3.03.2017 18:45 - 20:15
5. piątek 10.03.2017 18:45 - 20:15
6. piątek 17.03.2017 18:45 - 20:15
7. piątek 24.03.2017 18:45 - 20:15
8. piątek 31.03.2017 18:45 - 20:15
9. piątek 7.04.2017 18:45 - 20:15
10. piątek 21.04.2017 18:45 - 20:15
11. piątek 28.04.2017 18:45 - 20:15
12. piątek 5.05.2017 18:45 - 20:15
13. piątek 12.05.2017 18:45 - 20:15
14. piątek 19.05.2017 18:45 - 20:15
15. piątek 26.05.2017 18:45 - 20:15

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Poziom znajomości języka B1+, B2

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze słownictwem dotyczącym zagadnień związanych z funkcjonowaniem działu personalnego.

 Szczegółowy nacisk położymy na:

 • komunikację,
 • przypomnienie elementów gramatyki - w miarę potrzeb zidentyfikowanych w czasie zajęć,
 • pracę z materiałami autentycznymi,
 • rozwijanie umiejętności miękkich.

Tematyka kursu

Dowiemy się jak w języku niemieckim:

 • prezentować swój profil zawodowy,
 • przygotować przejrzystą prezentację Power Point,
 • przedstawić ustnie dowolny temat,
 • przygotować przejrzysty handout.

 Poznamy słownictwo z zakresu: 

 • prowadzenia  spotkań np. MIZ (Moderowana Informacja Zwrotna),
 • prowadzenia i moderowania dyskusji,
 • argumentowania,
 • wystąpień publicznych.

 Nauczymy się mówić w języku niemieckim o:

 • zarządzaniu czasem,
 • zarządzaniu stresem,
 • zasadach dotyczących  przygotowywania   oraz przebiegu wystąpień publicznych
 • stresie, strategiach walki ze stresem- słownictwo zwroty; zarządzanie stresem

 Każdy z uczestników będzie mógł wypróbować zdobytą wiedze w praktyce przygotowując własne wystąpienie na dowolny temat w języku niemieckim, po którym otrzyma indywidualny feedback.

Efekty kształcenia

Uczestnik będzie  rozumiał i umiał  przygotować i wygłosić prezentację w języku niemieckim z zachowaniem zasad dotyczących skutecznego prezentowania Uczestnik zdobędzie wiedzę z technik prowadzenia dyskusji w języku niemieckim, negocjacji, zaprezentowania własnej opinii.

Uczestnik pozna zagadnienia związane z rozwojem umiejętności miękkich takich jak, zarzadzanie czasem, czy zarządzanie stresem.

Metody pracy

warsztat z wykorzystaniem prezentacji, praca w grupach, wykorzystanie dokumentów/ filmów itp., prezentacje.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.