Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język niemiecki specjalistyczny: rozmowa kwalifikacyjna

Prowadzący: dr Joanna Kic-Drgas


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2017 17:00 - 18:30
2. środa 1.02.2017 17:00 - 18:30
3. środa 8.02.2017 17:00 - 18:30
4. środa 15.02.2017 17:00 - 18:30
5. środa 22.02.2017 17:00 - 18:30
6. środa 1.03.2017 17:00 - 18:30
7. środa 8.03.2017 17:00 - 18:30
8. środa 15.03.2017 17:00 - 18:30
9. środa 22.03.2017 17:00 - 18:30
10. środa 29.03.2017 17:00 - 18:30

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Poziom znajomości języka B1+, B2

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze słownictwem dotyczącym zagadnień związanych z działem personalnym.

 Szczegółowy nacisk na:

  • komunikację,
  • przypomnienie elementów gramatyki - w miarę potrzeb zidentyfikowanych w czasie zajęć,
  • pracę z materiałem nauczyciela.

Tematyka kursu

Dowiemy się jak w języku niemieckim :

- przygotować  CV

- przygotować list motywacyjny

- przebiega rozmowa kwalifikacyjna

- pytania mogą zostać zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej

- negocjować warunki płacowe

 

Poznamy słownictwo z zakresu:

- prezentowania własnych mocnych i słabych stron

-przebiegu kariery zawodowej

-opisu doświadczeń zawodowych

 

Efekty kształcenia

 Uczestnik będzie znał zadania związane z przygotowaniem dokumentów rekrutacyjnych oraz przebiegiem procesu rekrutacyjnego. Uczestnik zdobędzie wiedzę z technik prowadzenia dyskusji w języku niemieckim, negocjacji, zaprezentowania własnej opinii.

Metody pracy

warsztat z wykorzystaniem prezentacji, praca w grupach, wykorzystanie dokumentów/ filmów itp.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.