Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język niemiecki w biurze: Deutsch im Buro

Prowadzący: mgr Astrid Kapler


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 17:00 - 18:30
2. środa 29.03.2017 17:00 - 18:30
3. środa 5.04.2017 17:00 - 18:30
4. środa 12.04.2017 17:00 - 18:30
5. środa 19.04.2017 17:00 - 18:30
6. środa 26.04.2017 17:00 - 18:30
7. środa 10.05.2017 17:00 - 18:30
8. środa 17.05.2017 17:00 - 18:30
9. środa 24.05.2017 17:00 - 18:30
10. środa 31.05.2017 17:00 - 18:30
11. środa 7.06.2017 17:00 - 18:30
12. środa 14.06.2017 17:00 - 18:30
13. środa 21.06.2017 17:00 - 18:30
14. środa 28.06.2017 17:00 - 18:30
15. środa 5.07.2017 17:00 - 18:30

Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice

Informacje dotyczące programu kursu

WYMAGANY POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA - B1

 

Cele kursu

Celem kursu jest rozwijanie znajomości języka niemieckiego w sytuacjach życia zawodowego, związanych z prowadzeniem obcojęzycznej korespondencji i rozmów służbowych .

Cele szczegółowe

 • zapoznanie słuchaczy ze strukturami gramatyczno-leksykalnymi właściwymi w niemieckiej korespondencji służbowej oraz w służbowych rozmowach telefonicznych
 • opanowanie przez słuchaczy leksyki dotyczącej sytuacji zawodowych na poziomie B1
 • zapoznanie słuchaczy ze strukturą tekstów użytkowych właściwych dla korespondencji służbowej z uwzględnieniem różnic kulturowych w zakresie komunikacji fachowej
 • opanowanie umiejętności formułowania prawidłowego pod względem struktury i treści oraz poprawnego językowo tekstu użytkowego z zakresu korespondencji służbowej
 • opanowanie umiejętności prowadzenia prawidłowej pod względem struktury i treści rozmowy służbowej przez telefon

Tematyka kursu

Kurs prowadzony w języku niemieckim na poziomie B1. W trakcie zajęć słuchacze zapoznawani będą ze strukturami gramatyczno-leksykalnymi w niemieckiej korespondencji służbowej i w prowadzeniu służbowych rozmów telefonicznych. W celu kształtowania u słuchaczy poprawności stylistycznej wykorzystywane będą teksty w stylu oficjalnym jak również w stylu nieoficjalnym. Poprzez pracę indywidualną lub zespołową z tekstem słuchacze będą zdobywać praktyczne kompetencje językowe, formułując przykładowe wzory pism lub prowadzą rozmowy w języku niemieckim na określony temat, rozwijając przy tym umiejętność pracy w zespole.

Zagadnienia:

Korespondencja służbowa: krótkie maile i dłuższe listy

 • Reklamacja
 • Odpowiedź na reklamację
 • Zapytanie ofertowe
 • Zamówienie
 • Oferta
 • Faktury
 • Zaproszenie, potwierdzenie, odmowa
 • Trening rozmów telefonicznych

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • będzie znał i rozumiał struktury językowo-gramatyczne i stylistyczne stosowane w niemieckich pismach w korespondencji służbowej
 • będzie rozpoznawał strukturę i styl różnych tekstów użytkowych właściwych dla korespondencji służbowej
 • będzie potrafił komunikować się w sytuacjach życia zawodowego
 • będzie potrafił poprawnie formułować w języku niemieckim pisma służbowe
 • będzie posiadał kompetencje tłumaczeniowe z zakresu omawianej tematyki

Metody pracy

 • praca samodzielna
 • praca w parach
 • praca w grupach

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.