Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język niemiecki w logistyce (poziom średniozaawansowany B1)

Prowadzący: dr Joanna Woźniak


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.04.2023 9:45 - 13:00
2. sobota 6.05.2023 9:45 - 13:00
3. sobota 20.05.2023 9:45 - 13:00
4. sobota 3.06.2023 9:45 - 13:00
5. sobota 17.06.2023 9:45 - 13:00
6. sobota 1.07.2023 9:45 - 13:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu logistyki i spedycji oraz rozwinięcie umiejętności komunikacji w tej tematyce. Studenci poznają terminy i frazeologię ogólną oraz specjalistyczną, przydatną w komunikacji między różnymi uczestnikami dyskursu logistycznego oraz rodzaje tekstów użytkowych stosowane w logistyce. Ponadto podczas warsztatów kursanci udoskonalą wszystkie cztery sprawności językowe (słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie) w oparciu o teksty specjalistyczne z dziedziny logistyki i spedycji.

Tematyka kursu

 1. Ogólne informacje na temat logistyki
 2. W biurze
 3. Zawieranie umowy
 4. Działalność spedycyjna
 5. Transport towarów, usług i osób
 6. Magazynowanie i gospodarka magazynowa

Efekty uczenia się

Po zakończeniu warsztatów uczestnik:

 1. zna podstawową terminologię i frazeologię specjalistyczną z zakresu logistyki i spedycji
 2. pośredniczy w podstawowej komunikacji polsko-niemieckiej między specjalistami i/a niespecjalistami w wybranych dziedzinach logistyki i spedycji
 3. formułuje w języku polskim i niemieckim oraz tłumaczy odpowiednio na j. polski lub niemiecki teksty specjalistyczne z wybranych dziedzin logistyki z uwzględnieniem ich cech gatunkowych
 4. rozumie i prowadzi w języku niemieckim krótki dialog/ krótką dyskusję, których przedmiotem jest wiedza specjalistyczna z wybranych dziedzin ekonomii
 5. rekonstruuje w oparciu o dyskurs specjalistyczny wiedzę specjalistyczną z wybranych dziedzin ekonomii

Metody pracy

 1. Praca z tekstem
 2. Metoda analizy przypadków
 3. Uczenie problemowe (Problem-based learning)
 4. Dyskusja
 5. Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
 6. Praca w grupach
 7. Quizy

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.