Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język niemiecki w zawodach medycznych

Prowadzący: dr Karolina Waliszewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2023 19:15 - 20:45
2. środa 1.02.2023 19:15 - 20:45
3. środa 8.02.2023 19:15 - 20:45
4. środa 15.02.2023 19:15 - 20:45
5. środa 22.02.2023 19:15 - 20:45
6. środa 1.03.2023 19:15 - 20:45
7. środa 8.03.2023 19:15 - 20:45
8. środa 15.03.2023 19:15 - 20:45
9. środa 22.03.2023 19:15 - 20:45
10. środa 29.03.2023 19:15 - 20:45
11. środa 5.04.2023 19:15 - 20:45
12. środa 12.04.2023 19:15 - 20:45
13. środa 19.04.2023 19:15 - 20:45
14. środa 26.04.2023 19:15 - 20:45
15. środa 10.05.2023 19:15 - 20:45

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób znających już dobrze język niemiecki na poziomie B1+, planujących związać swą przyszłość zawodową z językiem niemieckim medycznym i chcących kompetentnie komunikować się w pracy. Celem kursu jest doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego specjalistycznego na poziomie B2, poprzez ćwiczenie umiejętności zawodowych i autentycznych sytuacji komunikacyjnych w zawodach medycznych.

Tematyka kursu

 

Tematyka kursu obejmuje słownictwo i wyrażenia z życia codziennego i zawodowego; ćwiczona na bazie licznych scenek z podziałem na role. Także zagadnienia gramatyczne umiejscowione są w kontekście zawodowym medycznym. Przykładowe tematy:

 • Anamneza (rozumienie, przeprowadzanie),
 • Przyjęcie do szpitala,
 • Postępowanie w nagłych wypadkach,
 • Komunikacja lekarz – pacjent,
 • Komunikacja lekarz – personel medyczny,
 • Informowanie pacjenta o planowanym zabiegu,
 • Teksty specjalistyczne i słownictwo z zakresu bólu
 • i in.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • wypowiada się adekwatnie do danego kontekstu sytuacyjnego;
 • potrafi zareagować w rozmowie, biorąc pod uwagę funkcje języka;
 • rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku niemieckim;
 • tworzy poprawne zdania/wypowiedzi zarówno pisemne jak i ustne przy użyciu adekwatnych struktur i słownictwa charakterystycznego dla języka specjalistycznego w zawodach medycznych.

Metody pracy

Praca na podstawie podręcznika.  

 • praca indywidualna
 • praca w parach
 • praca w grupach
 • ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, ze słuchu

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny (test leksykalno-gramatyczny)