Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język niemiecki w zawodzie dla średniozaawansowanych (B1)

Prowadzący: dr Karolina Waliszewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 21.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 1.04.2022 17:15 - 19:30
2. piątek 22.04.2022 17:15 - 19:30
3. piątek 29.04.2022 17:15 - 19:30
4. piątek 6.05.2022 17:15 - 19:30
5. piątek 13.05.2022 17:15 - 19:30
6. piątek 20.05.2022 17:15 - 19:30
7. piątek 3.06.2022 17:15 - 19:30
8. piątek 10.06.2022 17:15 - 19:30
9. piątek 17.06.2022 17:15 - 19:30
10. piątek 24.06.2022 17:15 - 19:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób znających już podstawy języka niemieckiego na poziomie A2, planujących związać swą przyszłość zawodową z językiem niemieckim i chcących kompetentnie komunikować się w pracy. Celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego na poziomie B1, poprzez ćwiczenie umiejętności zawodowych i autentycznych sytuacji komunikacyjnych.

Do ceny kursu należy doliczyć 110 PLN na zakup podręcznika: DaF im Unternehmen B1. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Filmen online, wydawnictwo Klett 

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje słownictwo i wyrażenia z życia codziennego i zawodowego; ćwiczona na bazie autentycznych tekstów oraz licznych scenek z podziałem na role. Także zagadnienia gramatyczne umiejscowione są w kontekście zawodowym. Przykładowe tematy: prezentacja firmy / przedsiębiorstwa; branże, gałęzie gospodarki; formy spółek handlowych, zakładanie firmy; czytanie i rozumienie wiadomości gospodarczych; postępowanie w przypadku choroby, zwolnienie lekarskie; komunikacja telefoniczna, pozostawianie i odsłuchiwanie wiadomości; notatka służbowa; planowanie i obsługa targów i in.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

  • wypowiada się adekwatnie do danego kontekstu sytuacyjnego;
  • potrafi zareagować w rozmowie, biorąc pod uwagę funkcje języka;
  • rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku niemieckim;
  • tworzy poprawne zdania/wypowiedzi zarówno pisemne jak i ustne przy użyciu adekwatnych struktur i słownictwa charakterystycznego dla języka specjalistycznego w biznesie.

Metody pracy

Praca na podstawie podręcznika DaF im Unternehmen B1

  • praca indywidualna
  • praca w parach
  • praca w grupach
  • ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, ze słuchu

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny (sytuacje komunikacyjne) i pisemny (test leksykalno-gramatyczny).