Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język niemiecki w zawodzie dla średniozaawansowanych (B1.2)

Prowadzący: dr Karolina Waliszewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 24.10.2022 17:15 - 19:30
2. poniedziałek 31.10.2022 17:15 - 19:30
3. poniedziałek 7.11.2022 17:15 - 19:30
4. poniedziałek 14.11.2022 17:15 - 19:30
5. poniedziałek 21.11.2022 17:15 - 19:30
6. poniedziałek 28.11.2022 17:15 - 19:30
7. poniedziałek 5.12.2022 17:15 - 19:30
8. poniedziałek 12.12.2022 17:15 - 19:30
9. poniedziałek 19.12.2022 17:15 - 19:30
10. poniedziałek 9.01.2023 17:15 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób znających już podstawy języka niemieckiego na poziomie A2/B1.1, planujących związać swą przyszłość zawodową z językiem niemieckim i chcących kompetentnie komunikować się w pracy. Celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego na poziomie B1.2, poprzez ćwiczenie umiejętności zawodowych i autentycznych sytuacji komunikacyjnych.

Do ceny kursu należy doliczyć 110 PLN na zakup podręcznika: DaF im Unternehmen B1. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Filmen online, wydawnictwo Klett 

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje słownictwo i wyrażenia z życia codziennego i zawodowego; ćwiczona na bazie autentycznych tekstów oraz licznych scenek z podziałem na role. Także zagadnienia gramatyczne umiejscowione są w kontekście zawodowym. Przykładowe tematy: prezentacja firmy / przedsiębiorstwa; branże, gałęzie gospodarki; formy spółek handlowych, zakładanie firmy; czytanie i rozumienie wiadomości gospodarczych; postępowanie w przypadku choroby, zwolnienie lekarskie; komunikacja telefoniczna, pozostawianie i odsłuchiwanie wiadomości; notatka służbowa; planowanie i obsługa targów i in.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • wypowiada się adekwatnie do danego kontekstu sytuacyjnego;
 • potrafi zareagować w rozmowie, biorąc pod uwagę funkcje języka;
 • rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku niemieckim;
 • tworzy poprawne zdania/wypowiedzi zarówno pisemne jak i ustne przy użyciu adekwatnych struktur i słownictwa charakterystycznego dla języka specjalistycznego w biznesie.

Metody pracy

Praca na podstawie podręcznika DaF im Unternehmen B1 (od rozdziału 5)

 • praca indywidualna
 • praca w parach
 • praca w grupach
 • ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, ze słuchu

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny (sytuacje komunikacyjne) i pisemny (test leksykalno-gramatyczny).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów