Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język niemiecki w zawodzie dla średniozaawansowanych (B2)

Prowadzący: dr Karolina Waliszewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 17:15 - 19:30
2. poniedziałek 30.01.2023 17:15 - 19:30
3. poniedziałek 6.02.2023 17:15 - 19:30
4. poniedziałek 13.02.2023 17:15 - 19:30
5. poniedziałek 20.02.2023 17:15 - 19:30
6. poniedziałek 27.02.2023 17:15 - 19:30
7. poniedziałek 6.03.2023 17:15 - 19:30
8. poniedziałek 13.03.2023 17:15 - 19:30
9. poniedziałek 20.03.2023 17:15 - 19:30
10. poniedziałek 27.03.2023 17:15 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób znających już dobrze podstawy języka niemieckiego na poziomie B1, planujących związać swą przyszłość zawodową z językiem niemieckim i chcących kompetentnie komunikować się w pracy. Celem kursu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego na poziomie B2, poprzez ćwiczenie umiejętności zawodowych i autentycznych sytuacji komunikacyjnych.

Do ceny kursu należy doliczyć 120 zł podręcznik DaF im Unternehmen B2. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Filmen online, wydawnictwo Klett.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje słownictwo i wyrażenia z życia codziennego i zawodowego; ćwiczona na bazie autentycznych tekstów oraz licznych scenek z podziałem na role. Także zagadnienia gramatyczne umiejscowione są w kontekście zawodowym. Przykładowe tematy:

 • formy umów o pracę,
 • różnorodność w firmie (diversity),
 • komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa (Intranet),
 • sprzedaż off- i online,
 • e-commerce,
 • giełda i kursy akcji,
 • psychologia giełdy i in.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • wypowiada się adekwatnie do danego kontekstu sytuacyjnego;
 • potrafi zareagować w rozmowie, biorąc pod uwagę funkcje języka;
 • rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku niemieckim;
 • tworzy poprawne zdania/wypowiedzi zarówno pisemne, jak i ustne przy użyciu adekwatnych struktur i słownictwa charakterystycznego dla języka specjalistycznego w biznesie.

Metody pracy

Praca na podstawie podręcznika DaF im Unternehmen B2

 • praca indywidualna
 • praca w parach
 • praca w grupach
 • ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, ze słuchu

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny (test leksykalno-gramatyczny)