Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Język niemiecki w zawodzie od podstaw

Prowadzący: dr Karolina Waliszewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 27.01.2022 17:00 - 19:15
2. czwartek 3.02.2022 17:00 - 19:15
3. czwartek 10.02.2022 17:00 - 19:15
4. czwartek 17.02.2022 17:00 - 19:15
5. czwartek 24.02.2022 17:00 - 19:15
6. czwartek 3.03.2022 17:00 - 19:15
7. czwartek 10.03.2022 17:00 - 19:15
8. czwartek 17.03.2022 17:00 - 19:15
9. czwartek 24.03.2022 17:00 - 19:15
10. czwartek 31.03.2022 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób nie znających języka niemieckiego, a które planują związać swą przyszłość zawodową z językiem niemieckim i chciałyby kompetentnie komunikować się w pracy. Celem kursu jest wykształcenie podstawowych kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego na poziomie A1, poprzez ćwiczenie podstawowych umiejętności zawodowych i autentycznych sytuacji komunikacyjnych.

UWAGA: Do ceny kursu należy doliczyć 110 zł  za kupno podręcznika DaF im Unternehmen A1. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Filmen online, wydawnictwo Klett 

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje słownictwo i wyrażenia z życia codziennego i zawodowego; ćwiczona na bazie licznych scenek z podziałem na role. Także zagadnienia gramatyczne umiejscowione są w kontekście zawodowym. Przykładowe tematy: powitanie & pożegnanie, przedstawianie siebie i innych; rozumienie i notowanie danych teleadresowych; zamawianie artykułów biurowych; wypełnianie formularzy; uzgadnianie / zmiana / odwoływanie terminów; podstawowa korespondencja mailowa; ogłoszenia o targach; przedstawianie swojej firmy; uzupełnianie grafik i organigramów; small talk w firmie; rezerwowanie stolika w restauracji; spotkanie biznesowe, impreza firmowa; podróż służbowa, rezerwacja biletów i in.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

  • wypowiada się adekwatnie do danego kontekstu sytuacyjnego;
  • potrafi zareagować w rozmowie, biorąc pod uwagę funkcje języka;
  • rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku niemieckim;
  • tworzy poprawne zdania/wypowiedzi zarówno pisemne jak i ustne przy użyciu adekwatnych struktur i słownictwa charakterystycznego dla języka specjalistycznego w biznesie.

Metody pracy

Praca na podstawie podręcznika DaF im Unternehmen A1

  • praca indywidualna
  • praca w parach
  • praca w grupach
  • ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, ze słuchu

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

: Egzamin ustny (podstawowe sytuacje komunikacyjne) i pisemny (test leksykalno-gramatyczny)