Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język niemiecki w zawodzie od podstaw

Prowadzący: dr Karolina Waliszewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 31.03.2022 15:00 - 17:15
2. czwartek 7.04.2022 15:00 - 17:15
3. czwartek 14.04.2022 15:00 - 17:15
4. czwartek 21.04.2022 15:00 - 17:15
5. czwartek 28.04.2022 15:00 - 17:15
6. czwartek 5.05.2022 15:00 - 17:15
7. czwartek 12.05.2022 15:00 - 17:15
8. czwartek 19.05.2022 15:00 - 17:15
9. czwartek 2.06.2022 15:00 - 17:15
10. poniedziałek 6.06.2022 15:00 - 17:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób nie znających języka niemieckiego, a które planują związać swą przyszłość zawodową z językiem niemieckim i chciałyby kompetentnie komunikować się w pracy. Celem kursu jest wykształcenie podstawowych kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego na poziomie A1, poprzez ćwiczenie podstawowych umiejętności zawodowych i autentycznych sytuacji komunikacyjnych.

UWAGA: Do ceny kursu należy doliczyć 110 zł  za kupno podręcznika DaF im Unternehmen A1. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Filmen online, wydawnictwo Klett 

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje słownictwo i wyrażenia z życia codziennego i zawodowego; ćwiczona na bazie licznych scenek z podziałem na role. Także zagadnienia gramatyczne umiejscowione są w kontekście zawodowym. Przykładowe tematy: powitanie & pożegnanie, przedstawianie siebie i innych; rozumienie i notowanie danych teleadresowych; zamawianie artykułów biurowych; wypełnianie formularzy; uzgadnianie / zmiana / odwoływanie terminów; podstawowa korespondencja mailowa; ogłoszenia o targach; przedstawianie swojej firmy; uzupełnianie grafik i organigramów; small talk w firmie; rezerwowanie stolika w restauracji; spotkanie biznesowe, impreza firmowa; podróż służbowa, rezerwacja biletów i in.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

  • wypowiada się adekwatnie do danego kontekstu sytuacyjnego;
  • potrafi zareagować w rozmowie, biorąc pod uwagę funkcje języka;
  • rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku niemieckim;
  • tworzy poprawne zdania/wypowiedzi zarówno pisemne jak i ustne przy użyciu adekwatnych struktur i słownictwa charakterystycznego dla języka specjalistycznego w biznesie.

Metody pracy

Praca na podstawie podręcznika DaF im Unternehmen A1

  • praca indywidualna
  • praca w parach
  • praca w grupach
  • ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, ze słuchu

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

: Egzamin ustny (podstawowe sytuacje komunikacyjne) i pisemny (test leksykalno-gramatyczny)