Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język niemiecki w zawodzie od podstaw (A2.2)

Prowadzący: dr Karolina Waliszewska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 14.04.2023 17:00 - 18:30
2. piątek 21.04.2023 17:00 - 18:30
3. piątek 28.04.2023 17:00 - 18:30
4. piątek 5.05.2023 17:00 - 18:30
5. piątek 19.05.2023 17:00 - 18:30
6. piątek 26.05.2023 17:00 - 18:30
7. piątek 2.06.2023 17:00 - 18:30
8. piątek 16.06.2023 17:00 - 18:30
9. piątek 23.06.2023 17:00 - 18:30
10. piątek 30.06.2023 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

 

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób znających już podstawy języka niemieckiego na poziomie A1.2/A2.1, planujących związać swą przyszłość zawodową z językiem niemieckim, które chciałyby kompetentnie komunikować się w pracy. Celem kursu jest doskonalenie podstawowych kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego na poziomie A2, poprzez ćwiczenie podstawowych umiejętności zawodowych i autentycznych sytuacji komunikacyjnych.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje słownictwo i wyrażenia z życia codziennego i zawodowego; ćwiczona na bazie licznych scenek z podziałem na role. Także zagadnienia gramatyczne umiejscowione są w kontekście zawodowym. Przykładowe tematy:

 • Przyjmowanie zleceń i korygowanie zamówień,
 • Reklamacje i mediacje,
 • Szkolenia w zakresie obsługi komputera w miejscu pracy,
 • Ewaluacja szkolenia,
 • Zgłaszanie chęci wzięcia udziału w kursach doszkalających,
 • Praca mobilna,
 • Planowanie, organizacja oraz przeprowadzanie spotkań,
 • Sporządzanie protokołów spotkań,
 • i in.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • wypowiada się adekwatnie do danego kontekstu sytuacyjnego;
 • potrafi zareagować w rozmowie, biorąc pod uwagę funkcje języka;
 • rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku niemieckim;
 • tworzy poprawne zdania/wypowiedzi zarówno pisemne, jak i ustne przy użyciu adekwatnych struktur i słownictwa charakterystycznego dla języka specjalistycznego w biznesie.

Metody pracy

Praca na podstawie podręcznika DaF im Unternehmen A2. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Filmen online (od rozdziału 18)

Do kosztów kursu należy doliczyć 130 PLN na zakup podręcznika.

 • praca indywidualna
 • praca w parach
 • praca w grupach
 • ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, ze słuchu

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny (test leksykalno-gramatyczny).