Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język niemiecki w zawodzie od podstaw- kontynuacja (A2)

Prowadzący: dr Karolina Waliszewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2023 17:00 - 19:15
2. środa 1.02.2023 17:00 - 19:15
3. środa 8.02.2023 17:00 - 19:15
4. środa 15.02.2023 17:00 - 19:15
5. środa 22.02.2023 17:00 - 19:15
6. środa 1.03.2023 17:00 - 19:15
7. środa 8.03.2023 17:00 - 19:15
8. środa 15.03.2023 17:00 - 19:15
9. środa 22.03.2023 17:00 - 19:15
10. środa 29.03.2023 17:00 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

 

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób znających już podstawy języka niemieckiego na poziomie A1+, a które planują związać swą przyszłość zawodową z językiem niemieckim i chciałyby kompetentnie komunikować się w pracy. Celem kursu jest doskonalenie podstawowych kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego na poziomie A2, poprzez ćwiczenie podstawowych umiejętności zawodowych i autentycznych sytuacji komunikacyjnych.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje słownictwo i wyrażenia z życia codziennego i zawodowego; ćwiczona na bazie licznych scenek z podziałem na role. Także zagadnienia gramatyczne umiejscowione są w kontekście zawodowym. Przykładowe tematy:

 • składanie reklamacji i zażaleń,
 • sporządzanie notatki służbowej,
 • komunikacja przez telefon (obsługa klienta),
 • obsługa nieruchomości,
 • zarządzanie rezerwacjami (składanie, odwoływanie, zmiana rezerwacji),
 • i in.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • wypowiada się adekwatnie do danego kontekstu sytuacyjnego;
 • potrafi zareagować w rozmowie, biorąc pod uwagę funkcje języka;
 • rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku niemieckim;
 • tworzy poprawne zdania/wypowiedzi zarówno pisemne, jak i ustne przy użyciu adekwatnych struktur i słownictwa charakterystycznego dla języka specjalistycznego w biznesie.

Metody pracy

Praca na podstawie podręcznika DaF im Unternehmen A2. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Filmen online (od rozdziału 14)

Do kosztów kursu należy doliczyć 130 PLN na zakup podręcznika.

 • praca indywidualna
 • praca w parach
 • praca w grupach
 • ćwiczenia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, ze słuchu

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny (podstawowe sytuacje komunikacyjne) i pisemny (test leksykalno-gramatyczny).