Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język polski dla cudzoziemców- poziom początkujący

Prowadzący: mgr Beata Nadzieja


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ angielski/ francuski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 27.03.2023 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 3.04.2023 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 17.04.2023 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 24.04.2023 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 8.05.2023 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 15.05.2023 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 22.05.2023 18:00 - 19:30
8. poniedziałek 29.05.2023 18:00 - 19:30
9. poniedziałek 5.06.2023 18:00 - 19:30
10. poniedziałek 12.06.2023 18:00 - 19:30
11. poniedziałek 19.06.2023 18:00 - 19:30
12. poniedziałek 26.06.2023 18:00 - 19:30
13. poniedziałek 3.07.2023 18:00 - 20:15
14. poniedziałek 10.07.2023 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

1/ Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu tekstów audio do poziomu A1.

2/ Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów do poziomu A1.

3/ Rozwijanie umiejętności pisania pojedynczych słów, zdań pojedynczych oraz krótkich tekstów narracyjnych i opisowych do poziomu A1.

4/ Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na tematy dotyczące życia codziennego do poziomu A1.

5/ Rozwijanie umiejętności gramatycznych do poziomu A1.

6/ Rozwijanie słownictwa do poziomu A1.

Kształtowanie świadomości interkulturowej.

Kształtowanie postaw autonomicznych w uczeniu się języka do poziomu A1

Tematyka kursu

Tematyka zajęć wynika z wybranego podręcznika (Hurra po polsku) zgodnie z jego układem.

Efekty uczenia się

Uczestnik:

- rozróżnia pojedyncze słowa oraz krótkie, proste zdania w tekstach audio na poziomie A1.

- odpowiada na proste pytania sprawdzające rozumienie tekstu audio na poziomie A1.

- odpowiada na pytania do tekstu czytanego na poziomie A1.

- wyszukuje niezbędne informacje w tekście czytanym na poziomie A1.

- umie zredagować krótki tekst, np. e-mail, notatkę, itp.

- zna i stosuje struktury gramatyczne na poziomie A1.

- potrafi opowiadać o życiu codziennym.

Metody pracy

  • Słuchanie krótkich tekstów audio.
  • Czytanie krótkich tekstów narracyjnych i opisowych.
  • Uzupełnianie luk w odniesieniu do tekstu przeczytanego lub wysłuchanego.
  • Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu.
  • Wyszukiwanie brakujących informacji w tekście.
  • Konstruowanie krótkich wypowiedzi pisemnych z zakresu tematów dotyczących życia codziennego.
  • Rozwiązywanie ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.