Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język portugalski (wariant europejski) od podstaw

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Sylwia Mikołajczak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ portugalski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 30.03.2023 17:00 - 18:30
2. czwartek 6.04.2023 17:00 - 18:30
3. czwartek 13.04.2023 17:00 - 18:30
4. czwartek 20.04.2023 17:00 - 18:30
5. czwartek 27.04.2023 17:00 - 18:30
6. czwartek 4.05.2023 17:00 - 18:30
7. czwartek 11.05.2023 17:00 - 18:30
8. czwartek 18.05.2023 17:00 - 18:30
9. czwartek 25.05.2023 17:00 - 18:30
10. czwartek 1.06.2023 17:00 - 18:30
11. czwartek 8.06.2023 17:00 - 18:30
12. czwartek 15.06.2023 17:00 - 18:30
13. czwartek 22.06.2023 17:00 - 18:30
14. czwartek 29.06.2023 17:00 - 18:30
15. czwartek 6.07.2023 17:00 - 18:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Wykształcenie umiejętności komunikacyjnych w języku portugalskim w zakresie podstawowych sytuacji i tematów. Nauczenie słownictwa w obrębie podstawowych tematów na poziomie A1. Zapoznanie kursantów z ciekawostkami kulturowymi z życia Portugalczyków.

Tematyka kursu

Tematy z życia codziennego: podstawowe dialogi, rozkład dnia, wakacje, praca i czas wolny,  miasto i jego oferta etc. Tematy realioznawcze: święta, tradycyjne potrawy, muzyka popularna, fado, elementy kultury i toponimii Portugalii, Lizbona etc.

Efekty uczenia się

Kursanci komunikują się w zakresie podstawowych tematów codzienności oraz społeczno-kulturowych Portugalii. Używają podstawowe słownictwo z zakresu przerabianych tematów codziennych oraz społeczno-kulturowych Portugalii.

Metody pracy

elementy metody komunikacyjnej, dialogi w parach, symulacja sytuacji z życia codziennego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny w parach.