Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język portugalski (wariant europejski)- poziom A2

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Sylwia Mikołajczak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ portugalski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 2.11.2023 17:00 - 18:30
2. czwartek 9.11.2023 17:00 - 18:30
3. czwartek 16.11.2023 17:00 - 18:30
4. czwartek 23.11.2023 17:00 - 18:30
5. czwartek 30.11.2023 17:00 - 18:30
6. czwartek 7.12.2023 17:00 - 18:30
7. czwartek 14.12.2023 17:00 - 18:30
8. czwartek 21.12.2023 17:00 - 18:30
9. czwartek 4.01.2024 17:00 - 18:30
10. czwartek 11.01.2024 17:00 - 18:30
11. czwartek 18.01.2024 17:00 - 18:30
12. czwartek 25.01.2024 17:00 - 18:30
13. czwartek 1.02.2024 17:00 - 18:30
14. czwartek 8.02.2024 17:00 - 18:30
15. czwartek 15.02.2024 17:00 - 18:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Wykształcenie umiejętności komunikacyjnych w języku portugalskim w zakresie podstawowych sytuacji i tematów. Nauczenie słownictwa w obrębie podstawowych tematów oraz gramatyki na poziomie A2. Zapoznanie kursantów z ciekawostkami kulturowymi z życia Portugalczyków.

Tematyka kursu

Tematy z życia codziennego: podstawowe dialogi, wakacje i podróże, praca, miasto etc. Tematy realioznawcze: święta, tradycyjne potrawy, muzyka popularna, fado, elementy kultury i toponimii Portugalii, Lizbona etc.

Efekty uczenia się

Kursanci komunikują się na poziomie A2 w zakresie podstawowych tematów codzienności oraz społeczno-kulturowych Portugalii. Używają podstawowe słownictwo z zakresu przerabianych tematów codziennych oraz społeczno-kulturowych.

Metody pracy

elementy metody komunikacyjnej, dialogi w parach, symulacja sytuacji z życia codziennego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny w parach.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów