Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język rosyjski od podstaw

Prowadzący: dr Antoni Bortnowski


Liczba godzin: 40


Cena kursu: 630,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ rosyjski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.10.2023 17:00 - 18:30
2. czwartek 26.10.2023 17:00 - 18:30
3. wtorek 7.11.2023 17:00 - 18:30
4. czwartek 9.11.2023 17:00 - 18:30
5. wtorek 14.11.2023 17:00 - 18:30
6. czwartek 16.11.2023 17:00 - 18:30
7. wtorek 21.11.2023 17:00 - 18:30
8. czwartek 23.11.2023 17:00 - 18:30
9. wtorek 28.11.2023 17:00 - 18:30
10. czwartek 30.11.2023 17:00 - 18:30
11. wtorek 5.12.2023 17:00 - 18:30
12. czwartek 7.12.2023 17:00 - 18:30
13. wtorek 12.12.2023 17:00 - 18:30
14. czwartek 14.12.2023 17:00 - 18:30
15. wtorek 19.12.2023 17:00 - 18:30
16. czwartek 21.12.2023 17:00 - 18:30
17. wtorek 9.01.2024 17:00 - 18:30
18. czwartek 11.01.2024 17:00 - 18:30
19. wtorek 16.01.2024 17:00 - 18:30
20. czwartek 18.01.2024 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Wykształcenie podstawowych kompetencji językowych:  rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się) i pisania w zakresie języka rosyjskiego. Uczestnicy kursu zapoznają się ponadto z kontekstem pragmatycznym użycia poznanych zagadnień językowych, jak również z elementami realiów rosyjskich.

Tematyka kursu

Rozwój umiejętności:

- czytania (krótkie, nieskomplikowane teksty na codzienne tematy)

- mówienia (wymowa głosek, akcent, intonacja; prowadzenie dialogów)

- rozumienia ze słuchu

- pisanie

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych w zakresie objętym tematyką kursu

- posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

- stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

Zajęcia są prowadzone w oparciu o dostępne platformy internetowe do nauki języka rosyjskiego (przede wszystkim „LearnRussian”) oraz materiały pomocnicze od wykładowcy. Szczególny nacisk jest położony na praktyczny aspekt wykorzystania poznawanych zagadnień. Uczestnicy są motywowani do samodzielności i konstruowania wypowiedzi, które wychodzą poza ramy klasycznych ćwiczeń z podręcznika.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (24h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów