Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Język rosyjski od podstaw

Prowadzący: dr Antoni Bortnowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ rosyjski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 20.12.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.01.2022 17:00 - 18:30
2. wtorek 1.02.2022 17:00 - 18:30
3. wtorek 15.02.2022 17:00 - 18:30
4. wtorek 22.02.2022 17:00 - 18:30
5. wtorek 1.03.2022 17:00 - 18:30
6. wtorek 8.03.2022 17:00 - 18:30
7. wtorek 15.03.2022 17:00 - 18:30
8. wtorek 22.03.2022 17:00 - 18:30
9. wtorek 29.03.2022 17:00 - 18:30
10. wtorek 5.04.2022 17:00 - 18:30
11. wtorek 12.04.2022 17:00 - 18:30
12. wtorek 19.04.2022 17:00 - 18:30
13. wtorek 26.04.2022 17:00 - 18:30
14. wtorek 10.05.2022 17:00 - 18:30
15. wtorek 17.05.2022 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Wykształcenie podstawowych kompetencji językowych:  rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się) i pisania w zakresie języka rosyjskiego. Uczestnicy kursu zapoznają się ponadto z kontekstem pragmatycznym użycia poznanych zagadnień językowych, jak również z elementami realiów rosyjskich.

Tematyka kursu

Rozwój umiejętności:

- czytania (krótkie, nieskomplikowane teksty na codzienne tematy)

- mówienia (wymowa głosek, akcent, intonacja; prowadzenie dialogów)

- rozumienia ze słuchu

- pisanie

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych w zakresie objętym tematyką kursu

- posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

- stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

Zajęcia są prowadzone w oparciu o podręcznik i ćwiczenia „Вот и мы 1” oraz materiały pomocnicze od wykładowcy. Szczególny nacisk jest położony na praktyczny aspekt wykorzystania poznawanych zagadnień. Uczestnicy są motywowani do samodzielności i konstruowania wypowiedzi, które wychodzą poza ramy ćwiczeń z podręcznika


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ustny i pisemny