Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język rosyjski od podstaw

Prowadzący: dr Antoni Bortnowski


Liczba godzin: 40


Cena kursu: 735,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ rosyjski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 4.04.2023 17:00 - 18:30
2. czwartek 6.04.2023 17:00 - 18:30
3. wtorek 11.04.2023 17:00 - 18:30
4. czwartek 13.04.2023 17:00 - 18:30
5. wtorek 18.04.2023 17:00 - 18:30
6. czwartek 20.04.2023 17:00 - 18:30
7. wtorek 25.04.2023 17:00 - 18:30
8. czwartek 27.04.2023 17:00 - 18:30
9. wtorek 9.05.2023 17:00 - 18:30
10. czwartek 11.05.2023 17:00 - 18:30
11. wtorek 16.05.2023 17:00 - 18:30
12. czwartek 18.05.2023 17:00 - 18:30
13. wtorek 23.05.2023 17:00 - 18:30
14. czwartek 25.05.2023 17:00 - 18:30
15. wtorek 30.05.2023 17:00 - 18:30
16. czwartek 1.06.2023 17:00 - 18:30
17. wtorek 6.06.2023 17:00 - 18:30
18. czwartek 8.06.2023 17:00 - 18:30
19. wtorek 13.06.2023 17:00 - 18:30
20. czwartek 15.06.2023 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Wykształcenie podstawowych kompetencji językowych:  rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się) i pisania w zakresie języka rosyjskiego. Dużo uwagi w trakcie zajęć poświęca się komunikacji, żywemu językowi i poznawaniu realiów rosyjskich.

Tematyka kursu

Rozwój umiejętności:

- czytania (krótkie, nieskomplikowane teksty na codzienne tematy)

- mówienia (wymowa głosek, akcent, intonacja; prowadzenie dialogów)

- rozumienia ze słuchu

- pisanie

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych w zakresie objętym tematyką kursu

- posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

- stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

Zajęcia są prowadzone w oparciu o dostępne platformy internetowe do nauki języka rosyjskiego (przede wszystkim „LearnRussian”) oraz materiały pomocnicze od wykładowcy. Szczególny nacisk jest położony na praktyczny aspekt wykorzystania poznawanych zagadnień. Uczestnicy są motywowani do samodzielności i konstruowania wypowiedzi, które wychodzą poza ramy klasycznych ćwiczeń z podręcznika.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (24h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ustny i pisemny