Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język rosyjski od podstaw

Prowadzący: dr Natalia Królikiewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ rosyjski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 27

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 6.05.2024 16:30 - 18:00
2. środa 8.05.2024 16:30 - 18:00
3. poniedziałek 13.05.2024 16:30 - 18:00
4. środa 15.05.2024 16:30 - 18:00
5. poniedziałek 20.05.2024 16:30 - 18:00
6. środa 22.05.2024 16:30 - 18:00
7. poniedziałek 27.05.2024 16:30 - 18:00
8. środa 29.05.2024 16:30 - 18:00
9. poniedziałek 3.06.2024 16:30 - 18:00
10. środa 5.06.2024 16:30 - 18:00
11. poniedziałek 10.06.2024 16:30 - 18:00
12. środa 12.06.2024 16:30 - 18:00
13. poniedziałek 17.06.2024 16:30 - 18:00
14. środa 19.06.2024 16:30 - 18:00
15. poniedziałek 24.06.2024 16:30 - 18:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie podstawowych kompetencji językowych: słuchania, czytania, mówienia oraz pisania w zakresie języka rosyjskiego na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia nastawione są przede wszystkim na kształtowanie kompetencji komunikacyjnej. Kurs jest przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę.

Tematyka kursu

Zagadnienia komunikacyjne:

- sytuacje codzienne (na ulicy, w sklepie, w restauracji, u lekarza itd.),

- blok tematów związanych z autoprezentacją, opisywaniem miejsca pochodzenia i zamieszkania, rodziny, przyjaciół itd.

- spędzanie wolnego czasu, hobby i zainteresowania, nazwy czynności związane z czasem wolnym, planowanie wakacji, 

- rozmowy telefoniczne, umawianie się na spotkanie, wspólny wyjazd, wyrażanie swojego zdania i podawanie przyczyny itd.

Uczestnik zdobywa także podstawowe informacje dotyczące kultury danego kraju.

Literatura: materiały z podręczników do nauki języka rosyjskiego, gry językowe, materiały własne.  

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- rozumie i konstruuje proste wypowiedzi na poziomie A1.

- posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

- stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne, obowiązuję dla danego poziomu A1.

Metody pracy

Symulacja sytuacji z życia codziennego; rozmowa


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.