Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język rosyjski od podstaw

Prowadzący: dr Paulina Bortnowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ rosyjski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 28.03.2022 16:30 - 18:00
2. czwartek 31.03.2022 16:30 - 18:00
3. poniedziałek 4.04.2022 16:30 - 18:00
4. czwartek 7.04.2022 16:30 - 18:00
5. poniedziałek 11.04.2022 16:30 - 18:00
6. czwartek 21.04.2022 16:30 - 18:00
7. poniedziałek 25.04.2022 16:30 - 18:00
8. czwartek 28.04.2022 16:30 - 18:00
9. czwartek 5.05.2022 16:30 - 18:00
10. poniedziałek 9.05.2022 16:30 - 18:00
11. czwartek 12.05.2022 16:30 - 18:00
12. poniedziałek 16.05.2022 16:30 - 18:00
13. czwartek 19.05.2022 16:30 - 18:00
14. poniedziałek 23.05.2022 16:30 - 18:00
15. czwartek 26.05.2022 16:30 - 18:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Wykształcenie podstawowych kompetencji językowych:  rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się) i pisania w zakresie języka rosyjskiego. Dużo uwagi w trakcie zajęć poświęca się komunikacji, żywemu językowi i poznawaniu realiów rosyjskich.

Tematyka kursu

Rozwój umiejętności:

- czytania (krótkie, nieskomplikowane teksty na codzienne tematy)

- mówienia (wymowa głosek, akcent, intonacja; prowadzenie dialogów)

- rozumienia ze słuchu

- pisanie

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych w zakresie objętym tematyką kursu

- posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

- stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

Zajęcia są prowadzone w oparciu o podręcznik i ćwiczenia „Вот и мы 1” oraz materiały pomocnicze od wykładowcy. Szczególny nacisk jest położony na praktyczny aspekt wykorzystania poznawanych zagadnień. Uczestnicy kursu są ponadto motywowani do swobodnego poruszania się w rosyjskiej przestrzeni językowej i korzystania z różnych niestandardowych sposobów poszerzania swojej wiedzy i umiejętności językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ustny i pisemny