Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język rosyjski od podstaw- A1.2 (kontynuacja)

Prowadzący: dr Paulina Bortnowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ rosyjski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 24.10.2022 17:00 - 18:30
2. czwartek 27.10.2022 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 7.11.2022 17:00 - 18:30
4. czwartek 10.11.2022 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 14.11.2022 17:00 - 18:30
6. czwartek 17.11.2022 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 21.11.2022 17:00 - 18:30
8. czwartek 24.11.2022 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 28.11.2022 17:00 - 18:30
10. czwartek 1.12.2022 17:00 - 18:30
11. poniedziałek 5.12.2022 17:00 - 18:30
12. czwartek 8.12.2022 17:00 - 18:30
13. poniedziałek 12.12.2022 17:00 - 18:30
14. czwartek 15.12.2022 17:00 - 18:30
15. poniedziałek 19.12.2022 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zajęcia są skierowane do tych osób, które w minionych edycjach Uniwersytetu Otwartego ukończyły 30 h kursu Język rosyjski od podstaw, ale odnajdą się na nich bez problemu również osoby, które po prostu opanowały wcześniej absolutne podstawy języka rosyjskiego (alfabet, znajomość podstawowych zwrotów). Celem zajęć jest kształcenie i rozwój podstawowych kompetencji językowych: rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się) i pisania w zakresie języka rosyjskiego. Dużo uwagi w trakcie zajęć poświęca się komunikacji, żywemu językowi i poznawaniu realiów rosyjskich.

Tematyka kursu

Rozwój umiejętności:

- czytania (krótkie, nieskomplikowane teksty na codzienne tematy)

- mówienia (wymowa głosek, akcent, intonacja; prowadzenie dialogów)

- rozumienia ze słuchu

- pisanie

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych w zakresie objętym tematyką kursu

- posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

- stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

Zajęcia są prowadzone w oparciu o podręcznik i ćwiczenia „Вот и мы 1” (rozpoczynamy od rozdziału 3) oraz materiały pomocnicze od wykładowcy. Szczególny nacisk jest położony na praktyczny aspekt wykorzystania poznawanych zagadnień. Uczestnicy kursu są ponadto motywowani do swobodnego poruszania się w rosyjskiej przestrzeni językowej i korzystania z różnych niestandardowych sposobów poszerzania swojej wiedzy i umiejętności językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ustny i pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów