Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język rosyjski prawniczy: podstawowa terminologia

Prowadzący: dr Oksana Erdeli


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 5.04.2017 18:00 - 21:00
2. środa 12.04.2017 18:00 - 21:00
3. środa 19.04.2017 18:00 - 21:00
4. środa 26.04.2017 18:00 - 21:00
5. środa 10.05.2017 18:00 - 21:00
6. czwartek 18.05.2017 18:00 - 21:00
7. środa 24.05.2017 18:00 - 21:00
8. środa 31.05.2017 18:00 - 21:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

W ostatnich latach da się zaobserwować coraz wyraźniejszy trend zakupu nieruchomości oraz zakładania spółek z wykorzystaniem kapitału rosyjskiego, zatrudniania pracowników zza granicy wschodniej w związku z czym gwałtownie rośnie potrzeba w posiadaniu odpowiedniej terminologii prawniczej języka rosyjskiego w trakcie dokonywania różnych czynności prawnych w celu rozwiązywania zaistniałych konfliktów na tle prawnym w organach właściwych dla miejsca zamieszkania interesanta biegle posługującego się językiem rosyjskim.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z terminologią z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz konstytucyjnego. Ćwiczenia zbudowane na podstawie teorii prawa, informacji o rosyjskim systemie prawnym i przykładowych dokumentach z akcentem na konstrukcje gramatyczne typowe dla rosyjskiego języka prawniczego.

Kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem rosyjskim na poziomie B2. Jest on pierwszą częścią nauki języka rosyjskiego specjalistycznego. Inne kursy z cyklu zostaną zaproponowane w kolejnych edycjach:

  • Język rosyjski prawniczy z zakresu prawa procesowego i cywilnego;
  • Język rosyjski prawniczy mówiony;
  • Język rosyjski prawniczy: analiza tekstów pisanych.

Tematyka kursu

Prawo: definicje ogólne, gałęzie, klasyfikacja.

Podstawowe pojęcia – prawo cywilne.

Podstawowe pojęcia – prawo karne.

Podstawowe pojęcia – prawo konstytucyjne. Konstytucja Federacji Rosyjskiej.

Norma prawna. Źródła prawa. System kodeksów Federacji Rosyjskiej.

System sądownictwa Federacji Rosyjskiej.

Organy władzy państwowej Federacji Rosyjskiej. Pisownia nazw własnych. Skróty.

Podstawowe zasady prawa.

Akt notarialny.

Gramatyka w języku prawa i prawników.

Efekty kształcenia

Słuchacze kursu Język rosyjski prawniczy: podstawowa terminologia:

  • wzbogacą swoją aktywną bazę słownikową z zakresu języka specjalistycznego prawniczego;
  • zapoznają się z zasadami budowania zdań o charakterze prawniczym;
  • wyćwiczą używanie słownictwa prawniczego w różnych formach gramatycznych;
  • w trakcie zajęć nadal będzie możliwość ćwiczenia wymowy rosyjskiej i akcentowania wyrazów i zdań.

Metody pracy

Konwersatorium


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny