Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Język rosyjski specjalistyczny: komunikacja biznesowa ustna i pisemna

Prowadzący: dr Oksana Erdeli


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: rosyjski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 7.04.2018 13:45 - 15:15
2. sobota 14.04.2018 13:45 - 15:15
3. sobota 21.04.2018 13:45 - 15:15
4. sobota 28.04.2018 13:45 - 15:15
5. sobota 5.05.2018 13:45 - 15:15
6. sobota 12.05.2018 13:45 - 15:15
7. sobota 19.05.2018 13:45 - 15:15
8. sobota 26.05.2018 15:30 - 18:45
9. sobota 2.06.2018 13:45 - 17:00
10. sobota 9.06.2018 13:45 - 17:00
11. sobota 16.06.2018 13:45 - 17:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs przeznaczony dla słuchaczy ze znajomością języka rosyjskiego na poziomie B1

 

Cele kursu

Opanowanie na poziomie receptywnym i produktywnym fonicznego, graficznego, leksykalnego podsystemu kompetencji lingwistycznych, a także składni.

Opanowanie na poziomie receptywnym i produktywnym elementów komunikacji biznesowej werbalnej i niewerbalnej

Opanowanie bazowych kompetencji społecznych, strategicznych, socjolingwistycznych i międzykulturowych kraju, w którym język rosyjski jest państwowym językiem

Tematyka kursu

Wiedza podstawowa

Ustna komunikacja

Pisemna komunikacja

Założenie firmy: zasady, słownictwo, użycie szablonowych konstrukcji

Zasady prezentowania siebie i firmy

Assessment Center i rozmowy kwalifikacyjne w języku obcym

Dla czego potrzebne są cotygodniowe spotkania firmowe

Jak negocjować z korzyścią dla wszystkich

 

Autoprezentacja

Prezentacja firmy

Konferencja prasowa

Rozmowa kwalifikacyjna, dyscyplinarna, o awans

Spotkania

Negocjacje

 

Wizytówka, blank firmowy, instrukcja stanowiskowa

Strona internetowa, wpisy prasowe

CV

Podanie

Korespondencja handlowa

Kontrakt

Sprawozdanie

Teksty wystąpień publicznych

 

Efekty kształcenia

  • Swobodne operowanie zasobami słownikowymi
  • Swobodne wykorzystanie narzędzi komunikacji tak zewnętrznej jak i wewnętrznej
  • Dobrze wypracowane nawyki samodzielnej nauki języka obcego
  • Bogate słownictwo, zdobyte metodą pracy grupowej: każdy słuchacz niesie odpowiedzialność za swój zespół.
  • Wypracowane umiejętności przemówień publicznych różnego typu
  • Zapoznanie się ze strukturą firm i specyfiką ich funkcjonowania
  • Zarządzanie własnym systemem zasobów niewerbalnych
  • Poczucie pewności językowej na odpowiednim poziomie.
  • Zdobyte umiejętności łatwo przekształcają się w doświadczenia niezbędne w rozmowach kwalifikacyjnych, a później w pracy zawodowej

Metody pracy

Metoda autorska Wirtualne przedsiębiorstwo,

Treść metody

Tworzenie grup wirtualnych przedsiębiorstw

Zbieranie specjalistycznego słownictwa niezbędnego przy przyjęciu do pracy specjalista ze znajomością języka rosyjskiego

Prowadzenie działalności przedsiębiorstwa (zebrania, reklama, poszukiwanie partnerów, korespondencja handlowa, elementy negocjacji biznesowej)

Wypracowanie nawyków mówienia w języku rosyjskim na tematy biznesowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.