Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język rosyjski z Dostojewskim (dla zaawansowanych)

Prowadzący: mgr Sebastian Zimmer


Liczba godzin: 28


Cena kursu: 475,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: rosyjski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 27.03.2023 20:00 - 21:30
2. poniedziałek 3.04.2023 20:00 - 21:30
3. poniedziałek 17.04.2023 20:00 - 21:30
4. poniedziałek 24.04.2023 20:00 - 21:30
5. poniedziałek 8.05.2023 20:00 - 21:30
6. poniedziałek 15.05.2023 20:00 - 21:30
7. poniedziałek 22.05.2023 20:00 - 21:30
8. poniedziałek 29.05.2023 20:00 - 21:30
9. poniedziałek 5.06.2023 20:00 - 21:30
10. poniedziałek 12.06.2023 20:00 - 21:30
11. poniedziałek 19.06.2023 20:00 - 21:30
12. poniedziałek 26.06.2023 20:00 - 21:30
13. poniedziałek 3.07.2023 20:00 - 21:30
14. poniedziałek 10.07.2023 20:00 - 21:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Zajęcia są skierowane do tych osób, które posługujące się już językiem rosyjskim na poziomie przynajmniej B2 oraz pragną udoskonalić swoje kompetencje językowe.
Celem kursu jest zwiększenie poprawności i swobody posługiwanie się rosyjskim językiem literackim na wysokim poziomie

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje odświeżenie wiadomości w zakresie wybranych zagadnień gramatycznych na poziomie B2, oraz wybrane zagadnienia na poziomie C1.
Szczególną uwagę kurs poświęci:
• zdaniom złożonym i wielokrotnie złożonym;
• właściwemu doboru słownictwa;
• wyrażeniom o niestandardowej składni i gramatyce.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz jest świadomy typowych błędów, jakie popełnia przy budowie zdań na wysokim poziomie oraz przy doborze słów.

Metody pracy

W domu słuchacze przygotowują opracowania poszczególnych fragmentów z powieści Dostojewskiego "Zbrodnia i kara", po sprawdzeniu otrzymują indywidualne wskazówki. Podczas lekcji po kolei czytamy na głos fragmenty powieści Dostojewskiego i rozmawiamy o tym, jak to samo można powiedzieć za pomocą innych słów i konstrukcji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (17h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna