Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język serbski i chorwacki

Prowadzący: dr Ana Samardzić, mgr Ninoslav Radaković


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ serbski/ chorwacki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 23.10.2019 17:00 - 18:30
2. środa 30.10.2019 17:00 - 18:30
3. środa 6.11.2019 17:00 - 18:30
4. środa 13.11.2019 17:00 - 18:30
5. środa 20.11.2019 17:00 - 18:30
6. środa 27.11.2019 17:00 - 18:30
7. środa 4.12.2019 17:00 - 18:30
8. środa 11.12.2019 17:00 - 18:30
9. środa 18.12.2019 17:00 - 18:30
10. środa 8.01.2020 17:00 - 18:30
11. środa 15.01.2020 17:00 - 18:30
12. środa 22.01.2020 17:00 - 18:30
13. środa 29.01.2020 17:00 - 18:30
14. środa 5.02.2020 17:00 - 18:30
15. środa 12.02.2020 17:00 - 18:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka serbskiego i chorwackiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku serbskim i chorwackim na poziomie podstawowym. Poznaje system gramatyczny języka i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Tematyka kursu

Przedstawianie się i nawiązywanie znajomości

Ludzie i ich zawody

Żywność i napoje, zakupy i zamówienia

Cechy przedmiotów i ludzi

Rodzina, przyjaciele, znajomi i zwierzęta domowe

Odzież i obuwie

Gdzie mieszkam

Życie codziennie

Orientacja w przestrzenie

Zdrowie i sport

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu po zakończeniu zajęć:

  1. zna zasady wymowy i pisma w języku serbskim i chorwackim;
  2. posiada wiedzę na temat podstawowych reguł gramatycznych języka serbskiego i chorwackiego;
  3. opanował słownictwo niezbędne w praktycznej komunikacji z użytkownikiem języka serbskiego i chorwackiego;
  4. sprawnie komunikuje się w języku serbskim i chorwackim reagując na sytuację komunikacyjną;
  5. umie opisać własną osobę: przedstawić się, podać swój wiek, pochodzenie, zawód
  6. potrafi zapytać o czas, cenę i drogę/miejsce;
  7. rozwinął kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej.

Metody pracy

elementy wykładu konwersatoryjnego i opisu, metoda ćwiczeniowo-praktyczna


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów