Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Język SQL - kurs podstawowy

Prowadzący: dr inż. Anna Stachowiak


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 4.04.2017 16:00 - 18:00
2. wtorek 11.04.2017 16:00 - 18:00
3. wtorek 25.04.2017 16:00 - 18:00
4. wtorek 9.05.2017 16:00 - 18:00
5. wtorek 16.05.2017 16:00 - 18:00
6. wtorek 23.05.2017 16:00 - 18:00

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Umultowska 87; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Po zakończeniu kursu  uczestnik będzie posiadał podstawową wiedzę dotyczącą relacyjnych baz danych oraz nabędzie umiejętność tworzenia poleceń SQL do manipulowania schematem bazy danych oraz do manipulowania danymi. W szczególności pozna podstawowe możliwości polecenia SELECT do przeszukiwania i analizy danych.

Tematyka kursu

Język SQL - polecenia grupy DDL oraz DML, w szczególności podstawy polecenia SELECT.

Efekty kształcenia

Uczestnik rozumie istotę relacyjnych baz danych; zna podstawowe cechy i zadania systemu zarządzania relacyjną bazą danych. Wykonuje podstawowe operacje na bazie danych z wykorzystaniem języka SQL.

Metody pracy

Ćwiczenia przy komputerach z wykorzystaniem MS SQL Server; tworzenie i testowanie poleceń języka SQL.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test przy komputerach.